Methodologiewinkel/test-o-theek

Voor het uitvoeren van de testen kan ruimte gereserveerd worden bij het Laboratorium van GW:
http://www.gw.utwente.nl/onderzoek/lab/

online testen op: http://ipip.ori.org/

Alfabetische lijst:

Nederlands Instituut van Psychologen en Cotan:

http://www.psynip.nl/default.asp?URL2=subpage.asp&topmenuID=2&submenuID=11

American psychological association:

http://www.apa.org/science/testing.html