Methodologiewinkel/test-o-theek

Naam

Jaar

Uitgever

Auteur

Omschrijving

Behn-Rorschach Test

1941

Hans Huber, Bern

Behn en Rorschach

10 plaatjes

Beroepen-Interessetest (BIT)

1960

Wolters-Noordhoff

M. Irle

Het profiel van de beroepeninteresse vanaf 12 jaar

Children’s Apperception Test (CAT)

1974

C.P.S. Inc., New York

Leopold Bellak en Sonya Sorel Bellak

Sixth and revised edition

Children’s Personality Questionnaire (CPQ)

1959

Institute for Personality and Ability Testing (IPAT)

R.B. Porter en R.B. Cattell

Personality Test for children ages 8 – 12

Columbus

1969

S. Karger, Basel en New York

M.J. Langeveld

Analyse der Entwicklung zum Erwachsensein durch Bilddeutung

Differentiële-Aanlegtests

1968

Swets & Zeitlinger, Amsterdam

S.D. Fokkema en A. Dirkzwager

Ter onderzoeking van componenten van intelligentie, die voor het succes op diverse schooltypen en in diverse werkkringen belangrijk zijn

Een-Minuut-Test

1972

Berkhout N.V.- Nijmegen

B.Th. Brus en M.J.M. Voeten

Leren, taal en lezen

Groninger Intelligentie Test (G.I.T.)


Swets en Zeitlinger, Amsterdam

J.Th. Snijders en F. Verhage

Intelligentietest 12 – 76 jaar

Interesse – Schoolvorderingen – Intelligentie (I.S.I.)

1963

J.B. Wolters, Groningen

J. Th. Snijders, C.J.M.H. Souren en V.J. Welten

Leren, ontwikkeling

Kuder Beroepsvoorkeur-Onderzoek

1968

Swets & Zeitlinger, Amsterdam

S. Meilof-Oonk en Ch. J. de Wolff

Beroepsvoorkeur

Lehrbuch der Rorschach-Psychodiagnostik

1951

Hans Huber, Bern

Ewald Bohm

Beschrijving van de Rorschach toets

Nijmeegse Schoolbekwaam-heidstest (NST)

1978

Berkhout, Nijmegen

F.J. Mönks, H. Rost en N.H. Coffie

Voor het vroegtijdig signaleren van problemen die zouden kunnen leiden tot stagnatie in het verdere leerproces

Patte Noire (PN)

1961

Presses Universitaires de France (PUF)

Louis Corman

Thematische projectietest voor kinderen en volwassenen

Psychodiagnostik / Psychodiagnostics

Tafeln - Plates

1921/1948

Hans Huber, Bern

Hermann Rorschach

Rorschach plaatjes

Stanford-Binet Revisie

1937

Berkhout, Nijmegen

Lewis M. Terman en Maud A. Merrill

Intelligentietest voor kinderen, volledig materiaal

(taal: Nederlands)

Stanford-Binet Intelligence Scale Form L-M

1937/1960

Morrison & Gibb Ltd., London and Edinburgh

Lewis M. Terman en Maud A. Merrill

Printed Card Material (small and large versions)

Szondi Test


1947

Hans Huber, Bern

Léopold Szondi

Experimentelle Triebdiagnostik

Test bij het Schoolbegin voor Kleuterscholen en eerste en tweede Klasse L. O.

1950

Wolters-Noordhoff BV, Groningen

Rudolf Pintner, Bess V. Cunningham en Walter N. Durost

Intelligentietest voor kinderen

Test van de Technische Hogeschool Twente

1969


Bewerking: J.J. Elshout

Programma: reeksen, technisch inzicht, woordenlijst, verborgen figuren, rekensnelheid, analogieën, test voor niet-verbale abstractie

Thematic Apperception Test (TAT)

1943

Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts

Henry A. Murray

Method of revealing to the trained interpreter some of the dominant drives, emotions, sentiments, complexes and conflicts of a personality

Vertel me eens

1973

Wolters-Noordhoff, Groningen

W.S. Venema

Zes beeldschriftverhalen van vier platen met beknopte handleiding

Visual Motor Gestalt Test

1946

American Orthopsychiatric Association, Inc

Lauretta Bender

Maturational test to explore visual motor functions

Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC)

1949

The Psychological Corporation, New York

The Psychological Corporation, New York

Intelligentietest voor kinderen 6-16 bestaande uit toetsen van meerdere gebieden (taal: Engels)

Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-R)

1974

Swets & Zeitlinger, Lisse

E.E.J. De Bruyn et al.

Intelligentietest voor kinderen 6 - 16 bestaande uit toetsen van meerdere gebieden (taal: Nederlands)