Wil je weten welke test je moet gebruiken voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag?

Om je bij het kiezen van een geschikte test te helpen kun je de twee beslissingsbomen gebruiken. Kijk naar je onderzoeksvraag en hypothese en gebruik vervolgens model 1 voor het meten van groepsverschillen of model 2 voor het meten van samenhang.

Beslismodel 1 (verschil tussen groepen)

Model 1 helpt je bij het kiezen van een statistische test als je groepen met elkaar wilt vergelijken. Als je dus bijvoorbeeld wilt weten of mannen hoger/lager scoren op de afhankelijke variabel dan vrouwen kun je dit model gebruiken.

Beslismodel 2 (samenhang)

Model 2 helpt je bij het kiezen van een statistische test als je samenhang tussen variabelen wilt meten. Als je bijvoorbeeld wilt meten welke variabelen significant invloed hebben op de afhankelijke variabel kun je dit model gebruiken.