Kolmogorov-Smirnov

Hoe zit het dan met de andere assumpties? In dit overzicht kun je ze allemaal bekijken (Outliers, homoscedasticity, normaliteit en hoe je hiermee om kunt gaan(transforming data en bootstrapping).