Cohen’s kappa

Waar gebruik je Cohen's kappa voor? Om de betrouwbaarheid van twee beoordelaars te meten! 

Zie voor meer informatie over interbeoordelaarsovereenkomst voor meer dan twee beoordelaars: Fleiss Kappa en voor interbeoordelaarsovereenkomst met meer dan twee variabelen die ordinaal of nominaal kunnen zijn: Krippendorf’s alpha