Handleidingen statistiek

Handleidingen statistiek

Cohen’s kappa

Waar gebruik je Cohen's kappa voor? Om de betrouwbaarheid van twee beoordelaars te meten! 

Zie voor meer informatie over interbeoordelaarsovereenkomst voor meer dan twee beoordelaars: Fleiss Kappa en voor interbeoordelaarsovereenkomst met meer dan twee variabelen die ordinaal of nominaal kunnen zijn: Krippendorf’s alpha