ANOVA

  • Wat is variantie-analyse eigenlijk? Je bekijkt hiermee het effect van een categorische onafhankelijke variabele (dus groepen) op een continue afhankelijke variabele!

Een duidelijke uitleg van het gebruik en toepassing van ANOVA:

Heb je meer dan één onafhankelijke variabele? Kijk dan naar een two-way ANOVA: