Wil je weten welke test je moet gebruiken voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag?

Met behulp van een aantal vragen kun je er al achterkomen welke test het meest geschikt is voor jouw onderzoek. Zie deze pagina voor de vragen en probeer ze te beantwoorden.

Om een keuze te maken voor een geschikte test kun je verder gebruik maken van de twee onderstaande beslissingsbomen. Kijk naar je onderzoeksvraag en hypothese en gebruik vervolgens model 1 voor het meten van groepsverschillen of model 2 voor het meten van samenhang.

Beslismodel 1 (verschil tussen groepen)

Model 1 helpt je bij het kiezen van een statistische test als je groepen met elkaar wilt vergelijken. Als je dus bijvoorbeeld wilt weten of mannen hoger/lager scoren op de afhankelijke variabel dan vrouwen kun je dit model gebruiken.

Beslismodel 2 (samenhang)

Model 2 helpt je bij het kiezen van een statistische test als je samenhang tussen variabelen wilt meten. Als je bijvoorbeeld wilt meten welke variabelen significant invloed hebben op de afhankelijke variabel kun je dit model gebruiken.

Meer informatie over verschillende toetsen en een derde beslissingsboom vind je op deze pagina