BMS - Instructie

Word 2003 Nederlands

Deze website is gebruikt voor onderzoek waarvan in 2013 een publicatie in Jeugd School en Wereld is verschenen.

van der Meij, H., van der Meij, J., & Rijpkema, M. (2013). Werkstukken vormgeven met instructievideos. Leren kinderen meer als handelingen worden voorgedaan? JSW (Jeugd in School en Wereld), 2, 18-21.

link naar de website
Word 2003 Nederlands

Bij het onderzoek gebruikte documenten

Via onderstaande link download u de bij het onderzoek gebruikte documenten.

  • De papieren handleiding
  • Oefenbestanden
  • Toetsen
  • Documenten