Zie News

Henk Zijm lid Vlaamse Academie

Prof. Henk Zijm, oud-rector magnificus van de UT en hoogleraar Production and Supply Chain Management, is benoemd tot buitenlands lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB).

Tijdens de jaarvergadering van de KVAB op 10 december 2016 is Henk Zijm geïnstalleerd als lid, samen met vier andere buitenlandse leden, van onder meer MIT en Paris-Sorbonne. De KVAB noemt Zijm een ‘internationaal erkende autoriteit op het gebied van operationele processen, productie en logistiek’ en prijst ook zijn rol in de totstandkoming van roadmaps voor Europees Horizon 2020 onderzoek op het gebied van logistiek. Hij is voorgedragen door prof.  Ludo Gelders (oud-president KVAB, emeritus KU Leuven), prof. Hendrik van Brussel (KU Leuven) en prof. Rik van Landeghem (Universiteit Gent).

Henk Zijm toont zich in zijn reactie zeer verheugd: “Het is een mooie blijk van waardering en erkenning. Er bestaan al heel lang goede contacten met vele Belgische collega’s, in het bijzonder op het gebied van de engineering wetenschappen. Leden van de KVAB zijn betrokken bij vele initiatieven om het vakgebied verder te ontwikkelen, ook in internationaal perspectief. Ik zie ernaar uit, daaraan mijn bijdrage te leveren.”

Prof. Henk Zijm (1952) was Rector Magnificus van de Universiteit Twente tussen 2005 en 2009. Daarvóór was hij onder meer hoogleraar Production and Operations Management aan de UT, wetenschappelijk directeur van het instituut CTIT en decaan van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica. Op dit moment is hij hoogleraar Production and Supply Chain Management. Tot voor kort was hij ook wetenschappelijk directeur van het Dutch Institute for Advanced Logistics (DINALOG).

De KVAB, de Vlaamse evenknie van de Nederlandse KNAW, bestaat al sinds 1772 en heeft als hoofdtaak ‘ongebonden en interdisciplinair nadenken en mee debatteren over maatschappelijke, wetenschappelijke en artistieke evoluties.’

Meer informatie over de Vlaamse Academie: www.kvab.be

Wiebe van der Veen
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)