Studenten

Studenten

Voorkenniseisen

In de WHW staat bij art. 7.13 lid 2h opgenomen dat in de OER c.q. de opleidingsspecifieke bijlage opgenomen moet worden “het aantal en de volgtijdelijkheid van de tentamens alsmede de momenten waarop deze afgelegd kunnen worden”.

In de opleidingsspecifieke bijlagen is bij de meeste opleidingen opgenomen wanneer de student mag starten met welke modules/vakken. In de meeste gevallen gaat dit om een bepaald aantal EC’s dat behaald moet zijn voordat met een bepaalde module/vak gestart mag worden.

In de WHW staat geen instructie dat de examencommissie hier in bepaalde gevallen van mag afwijken!

Het lijkt ons dat indien een student dit wil dit in overleg met de opleiding moet gebeuren en niet met de examencommissie. Dit heeft bijvoorbeeld ook consequenties voor het onderdeel starten bachelor-/masterthese.