Studenten

Vertrouwelijkheid these

Vertrouwelijkheid these (Bachelor OER art. 4.1 lid 2a, Master OER art. 4.1 lid 3)

De examencommissie kan in bijzondere gevallen toestaan dat wordt afgeweken van de openbaarheid van de afstudeerthese.

De examencommissie hoeft hier alleen over te besluiten indien de gehele these vertrouwelijk moet worden of indien het gaat om een tijdelijke vertrouwelijkheid. De student moet indien de these volledig vertrouwelijk wordt wel een openbare samenvatting schrijven van minimaal 3000 woorden. Bij tijdelijke vertrouwelijkheid moet een openbare samenvatting worden aangeleverd van de Abstract. Beide documenten moeten beoordeeld worden door de afstudeerbegeleider.

Een verzoek om vertrouwelijkheid moet zo spoedig mogelijk na de start van het afstudeertraject ingediend worden, doch uiterlijk 15 werkdagen voor het coloquium.

Indien een gedeelte van de these vertrouwelijk is, kan dit als bijlage worden opgenomen. Het openbare gedeelte van de these en het vertrouwelijke gedeelte worden beide in de Repository opgenomen.

Indien een verslag geanonimiseerd ingediend wordt in de Repository mag dit. De voorwaarde hierbij is dat het wel een goed leesbare afstudeerthese moet zijn dit ter beoordeling van de afstudeerbegeleider.

Alle afstudeertheses, een vertrouwelijke these of vertrouwelijk gedeelte van een these zijn altijd op te vragen door de afstudeerbegeleiders (of opleidingsdirecteur), de examencommissie of de accreditatiecommissie.

De student kan indien een these geheel vertrouwelijk moet worden een gemotiveerd schriftelijk verzoek indienen bij de examencommissie.

Indien een student wil afwijken van de openbaarheid van de afstudeerthese kan hiervoor een gemotiveerd verzoek ingediend worden bij de examencommissie. Dit kan via het web-aanvraagformulier.

Bij het gemotiveerde verzoek moet de volgende informatie bijgevoegd worden: advies van begeleiders en/of eventueel van betrokken organisatie, studievoortgangsoverzicht (Osiris). Nadat een student is afgestudeerd kan een verzoek om vertrouwelijkheid alleen worden behandeld indien er goedkeuring is van de opleiding.