Studenten

Verlenging-geldigheidsduur-resultaten

Verlenging geldigheidsduur van resultaten van tentamens en toetsen (WHW art. 7.13 lid 2k; Bachelor OER art. 4.7, Master OER art. 4.8)

In de Bachelor OER (art. 4.7) is vastgelegd dat de geldigheidsduur van een tentamenresultaat van een onderwijseenheid van een bacheloropleiding 6 jaar is en dat de resultaten van toetsen alleen geldig zijn in het studiejaar dat deze zijn behaald.

In de Master OER (art. 4.8) is vastgelegd dat de geldigheidsduur van een tentamenresultaat voor de opleidingen CS, EST, PSTS vijf jaar is. De geldigheid van een tentamenresultaat voor de opleidingen BA, HS, IEM, PA, MEEM, MPM en MRM vier jaar is. De geldigheidsduur van een tentamenresultaat voor de opleiding MPS twee jaar is. De geldigheidsduur van een tentamenresultaat voor de opleiding LVHOM onbeperkt is.

Studenten kunnen een gemotiveerd verzoek voor verlenging van geldigheidduur van een tentamen of toets indienen bij de examencommissie via een web-aanvraagformulier. Het is belangrijk dat de student het verzoek goed onderbouwt omdat de WHW stelt dat de examencommissie gegronde redenen moet hebben om een verzoek van de student in deze af te wijzen.

De examencommissie heeft daarom gesteld dat de volgende informatie toegevoegd moet zijn bij het gemotiveerde verzoek: advies studieadviseur, een studieplanning, voorstel periode verlenging.