Studenten

Studenten

TOM onderwijs

In het TOM onderwijs worden toetsen van een module ingeroosterd (zie Mytimetabel). Informatie hierover is te vinden in het toetsschema van de module. Van de studenten wordt verwacht dat ze aan alle ingeplande toetsmogelijkheden deelnemen.

Voor elke module is vooraf bekend aan welke voorwaarden je moet voldoen om in aanmerking te komen voor reparatie (zak-slaag regeling). Deze staan in het toetsschema van de module en worden bij de start van de module bekend gemaakt.

Voor de TOM studenten geldt dat ze met toestemming van de examencommissie vanwege uitzonderlijke persoonlijke omstandigheden in bijzondere gevallen mee mogen doen aan de reparatie.

Hiervoor moet je voldoen aan de volgende gestelde eisen:

a)  er is sprake van buitengewone persoonlijke omstandigheden. Deze moeten in ieder geval bij de studieadviseur bekend zijn en worden vermeld in het in te dienen verzoek;

b)  je hebt bij de overige onderdelen van de module serieuze (cijfer minimaal een 4) pogingen gedaan om het onderdeel te behalen;

c)  wachten op de eerstvolgende reguliere tentamenmogelijkheid levert meer dan 6 maanden vertraging op;

d)  je voldoet niet aan de reguliere zak-slaag regeling die bij de module van kracht is.

Het verzoek aan de examencommissie dient altijd ingediend te worden via het web-aanvraagformulier.

Het verzoek wordt niet in behandeling genomen als er geen duidelijk onderbouwde redenen vermeld zijn voor dit verzoek, het niet vergezeld gaat van een studievoortgangsoverzicht en een schriftelijk advies van je studieadviseur. Als er sprake is van een zak-slaagregeling is het belangrijk deze ook bij je verzoek te voegen.