Studenten

Studenten

Minor-/keuzeruimte

De wettelijke bevoegdheden van de examencommissie van een opleiding zijn van toepassing op alle onderwijseenheden die deel uitmaken van de opleiding van de student. Hier valt onder het kernprogramma van 120 EC en de afstudeerfase met een totale omvang van 30EC.

De minor-/keuzeruimte valt derhalve onder de bevoegdheid van de opleiding. Een student heeft (in principe) in het eerste semester van het derde jaar van de bachelor de mogelijkheid om zijn keuzeruimmte in te vullen. Algemene informatie over de minorruimte is te vinden op de website van de UT hierover http://www.utwente.nl/onderwijs/keuzeruimte/ 

Om deel te mogen nemen aan de minor-/keuzeruimte moet de student voldoen aan de eisen die de opleiding hiervoor gesteld heeft voor wat betreft het aantal studiepunten (EC’s) dat behaald moet zijn. Dit kan per opleiding verschillen. Informatie hierover is te vinden op de opleidingssites.

Met de opleidingen is afgesproken dat studenten voor het volgen van een Exchange minor (Buitenland, andere universiteit of een zelf samengestelde individuele minor) wel een verzoek bij de examencommissie BMS moeten indienen.

De examencommissie BMS verzoekt de student indien men meer wil weten over minoren of vragen heeft over een minor die hij/zij wil gaan volgen moet de student hiervoor altijd contact opnemen met de studieadviseur van de eigen opleiding of de minorcoördinator. Er is een minor Exchange formulier te downloaden.

Indienen van een verzoek voor een Exchange minor gaat via het web-aanvraagformulier. Daarnaast is er een voorbeeldbrief beschikbaar. Om verzoeken snel te kunnen afhandelen zijn er voorwaarden gesteld.

De student moet de volgende zaken toevoegen bij zijn verzoek: een studievoortgangsoverzicht, een advies van de studieadviseur, het exchange formulier.