Studenten

Cum Laude

Cum laude (OER art. 5.4 lid 4, R&R art. 3.9)

 

De cum laude regels zijn per opleiding vastgesteld. Ze zijn te vinden in de opleidingsspecifieke bijlagen die vastgesteld zijn in de OER. In de meeste gevallen zijn er verschillen in de regels voor bachelor en master onderwijs, en ook bij de verschillende opleidingen onderling. De student dient hiermee bij zijn verzoek rekening te houden.

De examencommissie heeft als regel dat het bij Cum Laude gaat om een uitzonderlijke prestatie.

De examencommissie controleert of de student aan de gestelde eisen van de opleiding van de student voldoet. Indien het judicium 'cum laude' kan worden verleend aan een student wordt dit op het getuigschrift en het supplement vermeld.

Wanneer een student niet voldoet aan de gestelde regels, maar men wel vindt dat er redenen zijn om cum laude af te studeren, kan de student, de afstudeerbegeleider, de opleidingsdirecteur of de studieadviseur een verzoek hiervoor bij de examencommissie indienen. In dit verzoek dienen dan wel de uitzonderlijke omstandigheden en de uitzonderlijkheid van de prestatie te worden beargumenteerd en onderbouwd.

 Een verzoek hiervoor kan via het web-aanvraagformulier worden ingediend.

Het gemotiveerde en onderbouwde verzoek moet in ieder geval voorzien van een studievoortgangsoverzicht en het advies van een studieadviseur ingediend worden.