Regelgeving

Regels-en-Richtlijnen

Regels en Richtlijnen Examencommissie

De examencommissie heeft vanuit de WHW bevoegdheden en taken. Een van deze taken is het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen en regels voor de uitvoering van taken in het kader van de Onderwijs- en Examenregeling (OER).

De examencommissie BMS heeft per 1 november 2015 haar Regels en Richtlijnen vastgesteld.

Omdat de R&R pas per 1 november 2015 zijn vastgesteld en de Examencommissie BMS nog in ontwikkeling is komt het voor dat bepaalde uitwerkingen nog niet zijn opgenomen in de opleidingsspecifieke bijlagen. Mocht dit het geval zijn vraag dan om nadere informatie over het onderwerp bij uw opleiding of bij de griffie van de Examencommissie ExamencommissieBMS.