Informatie

Wijzigen tentamenvorm

Wijzigen tentamenvorm

Bij het wijzigen van de tentamenvorm kan het gaan over:

1) Het wijzigen van een tentamenvorm door een examinator (bijvoorbeeld t.o.v. hetgeen in de opleidingsspecifike bijlage is vastgesteld of door een wijziging van het vak). (Zie OER Bachelor art. 4.4 lid 6 en Master art. 4.5 lid 4)

2) Het wijzigen van de openbaarheid van een mondeling tentamen. (Zie OER Bachelor art. 4.5 en Master art. 4.6).

Het wijzigen van een tenamenvorm vereist de toestemming van de Examencommissie.

Een wijziging kan plaatsvinden op verzoek van een examinator of op verzoek van een student.

Indien een student hierom verzoekt betreft het altijd een individueel bijzonder geval en zal de eventuele goedkeuring altijd geschieden in overleg met de examinator van het vak of de modulecoördinator.

Indien het om een wijziging gaat op verzoek van de examinator zal dit in de meeste gevallen in overleg met de opleiding gaan. De examencommissie kan dan eventueel in de eerstvolgende examencommissievergadering door de opleiding op de hoogte gebracht worden.