Informatie

Starten bachelor-master these

Starten Bachelor of Master these

In de Bachelor OER art. 3.2 lid 2i staat “Voor toelating tot de afstudeerfase dient de student het kernprogramma van de bachelor te hebben afgerond”. Dit betekent dat de B1 en B2 moeten zijn afgerond.

Om te mogen starten met de master stelt de opleiding eisen. Deze eisen kunt u per opleiding vinden in de opleidingsspecifike bijlagen van de OER.

Indien er bepaalde vertrouwelijkheidsrestricties gelden bij de uitvoering van een afstudeerscriptie moeten deze voorafgaan worden vastgelegd in het afstudeercontract. Dit omdat alle theses openbaar zijn (zie OER bachelor art. 4.1 lid 2 en Master OER art. 4.1 lid 3).