Informatie

Openbaarheid these

Openbaarheid theses

In de OER staat "Een onderwijseenheid wordt afgerond met een tentamen.

a)    De afstudeerthese is een openbaar document dat wordt gepubliceerd in de repository van de universiteitsbibliotheek.

b)    Indien in het afstudeerwerk vertrouwelijke informatie wordt gebruikt dan kan aan de these een vertrouwelijk deel worden toegevoegd waartoe de beoordelaars van de opleiding toegang hebben. Dit vertrouwelijke deel wordt niet gepubliceerd in de repository van de universiteitsbibliotheek.

c)    Afspraken over de openbaarheid dan wel vertrouwelijkheid van informatie in de afstudeerthese en de periode waarin deze gelden, worden vooraf vastgelegd in een afstudeerovereenkomst van de opleiding tussen student en opdrachtgever die wordt geaccordeerd door de beoordelaar."

De faculteit BMS verzoek u als afstudeer begeleider rekening te houden met dit gewijzigde beleid ten aanzien van de openbaarheid c.q. vertrouwelijkheid van scripties.