Informatie

Handleiding surveillanten

Handleiding Surveillanten

Deze handleiding voor surveillanten is een afgeleide van de handreiking Reglement Orde, calamiteiten en fraude die vanuit het CvB is gedaan aan de Examencommissies. De Examencommissie heeft deze handleiding aangepast voor de faculteit BMS. Onderstaande versie kunt u downloaden en meenemen naar de tentamens waar u moet surveilleren.

Het is belangrijk dat u als docent 15 minuten voorafgaand aan het tentamen aanwezig bent in de zaal. De surveillanten die vanuit Randstad ter ondersteuning beschikbaar is gesteld zal dan ook aanwezig zijn. U als docent/examinator hebt echter altijd de leiding.

Maak de studenten voor het begin van het tentamen duidelijk wat de regels bij een tentamen zijn.

- Geef duidelijk de tijdsduur van het tentamen aan

- Tassen en jassen moeten voor in de zaal, en de telefoon moet uitgeschakeld in de tas of jas

- Studenten moeten zich kunnen legitimeren, controle via bijvoorbeeld de lijst met inschrijvingen of de presentielijst

- De eerste dertig minuten mag niemand de zaal verlaten, ook niet naar de WC. Daarna is toiletbezoek mogelijk, indien beschikbaar altijd onder begeleiding van een surveillant

- Studenten mogen niet met elkaar communiceren of in contact treden of spieken. Indien een student betrapt wordt op fraude kan het tentamen ingenomen worden en moet de examencommissie op de hoogte gesteld worden

- bij een calamiteit moeten alle spullen op de tafels blijven liggen en moet de zaal ontruimd worden. Het tentamen wordt na het alarm niet afgemaakt, maar ingenomen

Download Handleiding Surveillanten