Informatie

Extra tentamenkans

Extra tentamenkans

Vanwege bepaalde omstandigheden kan een student bij u als docent verzoeken om een extra tentamenkans of herkansing voor een bepaald tentamen of opdracht. Vanwege onder andere gelijke behandeling moeten dit soort verzoeken via de Examencommissie BMS lopen. Indien een student u hiervoor benadert kunt u hem of haar verwijzen naar de Examencommissie (website) of naar de studieadviseur.

Een student kan alleen vanwege bijzondere omstandigheden een extra kans toegewezen krijgen. Deze omstandigheden moeten bijvoorbeeld bekend zijn bij de studieadviseur. De Examencommissie BMS verzoekt de docenten derhalve geen toezeggingen aan studenten te doen over het krijgen van extra tentamen kansen.

Informatie voor student extra tentamenkans