Informatie voor docenten en examinatoren

Op deze site kunt u informatie vinden over diverse onderwerpen met betrekking tot de examencommissie.

De Examencommissie BMS werkt zo veel mogelijk in goede samenwerking met de opleidingen die ze vertegenwoordigd. Hierbij wordt uitgegaan van het principe dat studenten gelijk behandeld worden.