Algemeen

Reglementen

Op deze site staat informatie over de Regelgeving die van belang is voor studenten, docenten enĀ  overige medewerkers. De OER is vastgesteld door de decaan van de faculteit BMS onder goedkeuring en advies van de FR, OLC en Examencommissies.

Tevens zijn diverse links opgenomen naar andere regelgeving.

WHW - Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek

Studentenstatuut

Bachelor OER BMS

Master OER BMS

Regels en Richtlijnen Examencommissie BMS