18 mei 2017: symposium en oraties

Docentprofessionalisering: vakmanschap & wetenschap

Docentontwikkeling is voor ons allemaal van groot belang:

  • Voor leerlingen, omdat goed geschoolde docenten heel belangrijk zijn voor hun toekomst.
  • Voor docenten zelf, omdat het hen helpt om hun complexe werk effectief te doen.
  • Voor de maatschappij als geheel, omdat goed onderwijs een belangrijke basis biedt voor maatschappelijke ontwikkeling.

Deze dag wordt georganiseerd door ELAN,  de vakgroep Docentontwikkeling van de Faculteit Behavioural, Management & Social Sciences, Universiteit Twente. Het symposium gaat vooraf aan de oraties van prof. dr. Susan McKenney en prof. dr. Adrie Visscher en wordt gehouden op de Universiteit Twente.

Voor wie?

Bent u geïnteresseerd in docentontwikkeling? Wees dan welkom! Deze dag wordt georganiseerd voor:

  • Docenten werkzaam in diverse sectoren van onderwijs
  • Bestuurders van onderwijsinstellingen
  • Onderwijsonderzoekers, lerarenopleiders en onderwijsondersteuners
  • Studenten, in het bijzonder studenten binnen de EST, ILO, en ELAN programma’s

Inhoud

Tijdens het symposium kunnen deelnemers in elk van drie rondes steeds uit drie parallelsessies kiezen. Er worden tijdens elke ronde steeds twee sessies over Onderzoek en Praktijk en één sessie over Vakinnovatie aangeboden. In alle sessies is er veel ruimte voor interactie.

In de eerste ronde van het symposium verzorgen Jan van der Meij en Jan Zonjee binnen Onderzoek en Praktijk een workshop over partnerschappen van scholen en de lerarenopleiding. Marieke van Geel en Trynke Keuning gaan met hun workshop in op differentiëren, een zeer complexe docentvaardigheid. Jan Jaap Wietsma verzorgt een Vakinnovatie-workshop over hoe de wereld van 'Lab on a chip' bij leerlingen gebracht wordt en hoe men zelf een werkend Lab on a chip kan maken.

In de tweede ronde verzorgt Margarita Jeliazkova een Vakinnovatie-sessie over een werkwijze om controversiële onderwerpen met leerlingen te bespreken. In de eerste workshop over Onderzoek en Praktijk informeren en enthousiasmeren Wilma Kippers, Christel Wolterinck, Fer Coenders en Kim Schildkamp u over/voor het toepassen van formatief toetsen in de lespraktijk. Hanna Bijlsma, Adrie Visscher, Bernard Veldkamp en Marjoleine Dobbelaer laten zien hoe leerlingen op hun smartphone met de IMPACT! app aan hun docenten feedback kunnen geven over de lessen die ze krijgen.

De derde ronde biedt binnen Onderzoek en Praktijk de volgende keuzemogelijkheid. Juliette Walma van der Molen, Tim Post en Frances Wijnen presenteren hun visie op Scholen voor de Toekomst. Nellie Verhoef, Tom Coenen, Floor Binkhorst, Francine Behnen, Mariëlle Kuijper, Hannie Lensink, Cindy Poortman en Jan Jaap Wietsma laten zien hoe je met professionele leergemeenschappen aan onderwijsontwikkeling en schoolverbetering kunt werken. Jan van der Veen past in zijn Vakinnovatie-workshop de kenmerken van Science & Engineering Education toe op actuele onderwijssituaties op de UT.

De dag wordt afgesloten met de oraties van prof. dr. Susan McKenney en prof. dr. Adrie Visscher, met als titels respectievelijk ‘Een Infrastructuur voor de Professionele Groei van Docenten’ en ‘Gericht Ontwikkelen van Leerkrachtkwaliteiten’. Beide oraties benadrukken vanuit verschillende perspectieven het belang van het weloverwogen faciliteren van de professionele ontwikkeling van docenten.

U KUNT ZICH HIER AANMELDEN VOOR DE ORATIES, DE AANMELDING VOOR HET SYMPOSIUM IS HELAAS GESLOTEN