Twente's got Talent

Lesmateriaal Wetenschap & Techniek

Voor de aansluiting primair onderwijs – voortgezet onderwijs zijn de W&T-modules Je lijf of je leven voor het primair onderwijs ontwikkeld en het overgangscurriculum po-vo Energie en warmte.

  • Je lijf of je leve: Lessenserie van 6 lessen voor groep 8 van de basisschoolwaarbij de volgende onderwerpen aan bod komen: SOA’s/zwanderschap/aids, verslaving, obesitas en donors.
  • Energie en warmte: Lessenserie van 7 lessen voor leerlingen van de bovenbouw van de basisschool en 1 opdracht in samenwerking met leerlingen van het technasium.

Voor het pabo-curriculum is een nieuwe module W&T ontwikkeld voor de opleiding van nieuwe leerkrachten voor het primair onderwijs. De draaiboeken Survival en Water zijn binnen dit nieuwe vak ontwikkeld.

  • Draaiboek Survival: Stappenplan voor een project Survival op een basisschool, 4 middagen voor alle leerjaren
  • Draaiboek Water: Stappenplan voor een project over water, 4 middagen voor groep 3 van de basisschool.

De Handleiding “Werkbijeenkomsten docententeams” geeft in een aantal stappen weer hoe de bijeenkomsten van een docententeam vorm gegeven kunnen worden. Het is een praktisch werkdocument dat gebruikt kan worden door de leraren op het moment van samenwerken.