Twente's got Talent

Publicaties wiskunde D en videoconferencing

Het artikel Wiskundeles via videoconferencing van Monique Böhm en Gerard Jeurnink is verschenen in EUCLIDES, orgaan van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren, jaargang 87, nr. 4, februari 2012.

De notitie Video in de school, Alternatieven voor professionale videoconferencing van Wytze Koopal en Jan van der Meij beschrijft alternatieve opstellingen voor dure videoconferencing apparatuur.