Twente's got Talent

Publicaties W&T:

U vindt hier de volgende publicaties:

•Chantal Velthuis, Petra Fisser, Jules Pieters, Joke Voogt: Collaborative curriculum-design to increase science teaching self-efficacy: a qualitative exploration of teacher interactions, Posterpresentatie op de jaarlijkse conferentie van de Society for Information Technology & Teacher Education (2012)

•Chantal Velthuis, Petra Fisser, Jules Pieters: Collaborative curriculum design to increase science teaching self-efficacy: observation of teacher interactions, Presentatie op de Onderwijs Research Dagen 2012

•Petra Fisser & Chantal Velthuis: Integratie van ICT in natuur- en techniekonderwijs, Presentatie op Twents Meesterschap 2013

•Chantal Velthuis, Petra Fisser, Jules Pieters: Gezamenlijk ontwerpen van een curriculum om de science teaching self-efficacy te vergroten: een casestudy; Presentatie op de Onderwijs Research Dagen 2013