Twente's got Talent

Meetinstrumenten W&T

De voormeting voor docenten op het gebied van ICT-gebruik en wetenschaps- en techniekonderwijs gaat over

-de self-efficacy van leraren op het gebied van het verzorgen van techniekonderwijs en

-de zelf ingeschatte kennis van leraren op het gebied van integratie van ict in techniekonderwijs


De leerlingvragenlijsten op het gebied van W&T onderwijs inventariseren interesse en enjoyment/anxiety van de leerling, wat de leerling van techniek of wetenschap vindt en hoeveel techniek of wetenschap volgens de leerling met ‘iets’ om hen heen te maken heeft (3 versies voor leerlingen in groep 1 t/m 3, groep 4 t/m 6, groep 7 t/m 8 resp.).