Rapportages voor intern gebruik

Twente's got Talent - eindrapportage WP2.1

Eindrapportage WP 2.1: Individuele lesarrangementen

Inleiding

In het projectvoorstel voor Twente’s got talent van 2009 werd voor werkpakket 2.1 de nadruk gelegd op het gebruik van individuele lesarrangementen voor specifieke groepen leerlingen. Leerlingen van LOOT en Topsportscholen en zorgleerlingen die om verschillende redenen de standaard verroosterde lessen niet konden volgen. Ervaringen uit het project zouden gebruikt kunnen worden om ook individuele huiswerkbegeleiding bij Twente Academy te ondersteunen met “op maat gemaakte” lesarrangementen. Waar voor de laatste doelstelling samenwerking is gevonden met een externe partij is de focus bij de lesarrangementen verschoven van de individuele leerling naar de wensen van docenten om lesmodules van de Twente Academy Online leeromgeving inhoudelijk te kunnen aanpassen en deze te gebruiken bij klassikale instructie via bijvoorbeeld smartboards.

De infrastructuur voor het arrangeren van lesmodules van de Twente Academy Online Leeromgeving is opgeleverd en werd in het najaar- winter van 2012 gedemonstreerd op verschillende docentenconferenties: Woudschoten Chemie op 2 en 3 november 2012, Woudschoten Natuurkunde op 14 en 15 december 2012 de Nibi Biologie conferentie op 11 en 12 januari 2013., de conferentie Twents Meesterschap op 31-01-2013 en de nationale wiskunde dagen op 1 en 2 februari 2013.

Highlights

Ten tijde van het uitvoeren van het project werden meer consequenties zichtbaar van het besluit om de Twente Academy Online Leeromgeving uit te breiden met de functionaliteit van het arrangeren van lesmodules. Dit heeft geleid tot een groot herontwerp van de gehele Twente Academy Online Leeromgeving en er zijn diverse functionaliteiten aan toegevoegd. Zo is het mogelijk geworden om full-screen de lesmodules af te spelen, waarmee tegemoet werd gekomen aan de wens van docenten om de modules te kunnen gebruiken op smartboards voor klassikale instructie.


Ook is het mogelijk gemaakt dat zowel complete modules uit de Twente Academy Online Leeromgeving, als door docenten gemaakte arrangementen met een eigen unieke url kunnen worden aangeroepen. Dit biedt mogelijkheden dat de inhoud van de Twente Academy Online Leeromgeving en ook de geschreven lesarrangementen ontsloten kunnen worden via andere kanalen dan de website van Twente Academy zoals bijvoorbeeld Wikiwijs.


Aanleiding bij het schrijven van het projectvoorstel voor wp 2.1 was het verzoek van een school met topsportleerlingen die op maat gesneden afstandsonderwijs wilden verzorgen voor leerlingen die bijvoorbeeld meerdere maanden per jaar op trainingskamp zaten. Het ontwikkelen van een tool voor individuele lesarrangementen gebaseerd op de inhoud van de Twente Academy Online Leeromgeving zou door die scholen ingezet kunnen worden en later gebruikt kunnen worden voor individuele online huiswerkbegeleiding bij Twente Academy. Het oorspronkelijke enthousiasme bij de scholen verdween met het vertrek van de docenten die de contacten met de Twente Academy Online Leeromgeving hadden gelegd, met als gevolg dat de focus minder op de specifieke doelgroepen topsportleerlingen of zorgleerlingen kwam te liggen en meer aandacht werd besteed aan de ontwikkelingen zoals die aan het begin van deze alinea zijn beschreven. Aan het einde van het project echter werd de Twente Academy Online Leeromgeving opnieuw benaderd door een externe partij die de ambitie had om wel individuele huiswerkbegeleiding on-line aan te bieden. Die partij, Net-les, is van oorsprong een studentenbedrijf gelieerd aan de TU Delft. Zij hebben infrastructuur gebouwd die overeenkomt met de visie op individuele arrangementen voor leerlingen zoals die in TgT is verwoord. Er is een samenwerkingsovereenkomst getekend met Netles: Net-les biedt online huiswerkbegeleiding en maakt gebruik van content en arrangementen van de online leeromgeving. Daarmee is ook de eerste doelstelling van het project gerealiseerd, echter op een totaal andere wijze dan bij aanvang van het project voor mogelijk werd gehouden. Met de verbinding aan een commercieel initiatief wordt op deze wijze de verduurzaming van de resultaten van TGT wp2.1 gerealiseerd.

Inhoudelijke resultaten

In de projectaanvraag zijn de volgende inhoudelijke resultaten aangekondigd:

Resultaat

•Via www.twenteacademy.nl kunnen individuele leerlingen een aanvraag doen voor online huiswerkbegeleiding.

•Docenten kunnen via www.twenteacademy.nl leerroutes plannen voor leerlingen die online huiswerkbegeleiding nodig hebben, hun voortgang monitoren en contact onderhouden met leerlingen en studentbegeleiders.

•Via www.twenteacademy.nl kunnen handleidingen en hulpmiddelen worden gedownload waarmee het leerproces wordt ondersteund.


Zoals al in de inleiding geschetst is de focus van WP2.1 gedurende het project verschoven. De oorspronkelijke focus op de begeleiding van individuele leerlingen is gewijzigd in het arrangeren voor klassikale instructie. Docenten kunnen eigen leerroutes ontwerpen, bewaren en publiceren in www.twenteacademy.nl Arrangementen zijn behalve binnen de context van de Twente Academy Online Leeromgeving ook te gebruiken in de elektronische leeromgevingen die in scholen worden gebruikt, daarvoor is de eerder aangehaalde functionaliteit van het kunnen aanroepen van modules op een eigen unieke url ontwikkeld.

Dankzij de samenwerking met Netles is aan het einde van het project ook de eerstgenoemde deliverable gerealiseerd.

Hulpmiddelen voor het gebruik van de arrangeertool zijn geïntegreerd in de tool zelf, door middel van een help-functie. Daarnaast werden door het team van de Twente Academy Online Leeromgeving workshops georganiseerd waar docenten kunnen oefenen in het gebruik van de tool. Deze workshops zijn tevens klankbordbijeenkomsten voor aanpassingen en verdere ontwikkeling van de arrangeertool en werden aangeboden op de reeds genoemde docentenconferenties.

Een veel gehoorde wens van docenten is om de animaties van de Twente Academy Online Leeromgeving te gebruiken zonder de uitlegteksten die door het studententeam van de Twente Academy Online Leeromgeving zijn geschreven. Deze functionaliteit zal in 2013 verder ontwikkeld worden. De basis om dit mogelijk te maken is gelegd dankzij het project Twente’s got Talent.

Conclusies

De genoemde deliverables van WP 2.1 zijn opgeleverd en publiek beschikbaar, gedeeltelijk in samenwerking met een externe partij. Docenten kunnen eigen leerroutes ontwerpen, bewaren en publiceren in www.twenteacademy.nl, en gebruiken in de elektronische leeromgeving op de eigen school. De inhoud van de Twente Academy Online Leeromgeving en de geschreven lesarrangementen kunnen ontsloten worden via andere kanalen dan de website van Twente Academy zoals bijvoorbeeld Wikiwijs. Individuele leerlingen kunnen een online huiswerkbegeleiding aanvragen.


Het project TgT heeft de basis gelegd om de Twente Academy Online Leeromgeving verder uit te bouwen. De Twente Academy Online Leeromgeving zal ook in 2013 verder ontwikkeld worden overeenkomstig nieuwe wensen van de docent-gebruikers.


Met dit werkpakket wordt duidelijk dat on-line samenwerken in dit soort onderwijsprojecten goed mogelijk is.