Twente's got Talent

DOELSTELLINGEN EN PROJECTPARTNERS

De belangrijkste doelstellingen van het project Twente ’s got Talent:

Algemeen:

Verbeteren van de aansluiting PO-VO en VO-HO op het gebied van onderwijs in de bètavakken, het versterken van het onderlinge contact en het wederzijds enthousiasmeren voor (nieuwe ontwikkelingen binnen) de bètavakken door netwerkvorming en het verruimen van de mogelijkheden voor docenten, scholen en leerlingen.

Voor de aansluiting VO-HO:

•Online arrangementen en begeleiding ter (gedeeltelijke) vervanging van het reguliere onderwijs, voor bijvoorbeeld topsporters,

•Samenwerkende vo-scholen kunnen op afstand synchroon (videoconferencing en gekoppelde digiborden) en asynchroon Wiskunde-D verzorgen,

•VO scholieren leren op een leuke en online manier om te gaan met Games- en Programmeer concepten.

Voor de aansluiting PO-VO:

•Het ontwikkelen van modules wetenschap en techniek voor de bovenbouw van het basisonderwijs,

•Het ontwikkelen van een (gedeelte van een) “overgangscurriculum”,

•Het werken in docententeams waarin gezamenlijk gewerkt wordt aan het gebruiken van ICT in het onderwijs bij de modules wetenschap en techniek voor de bovenbouw van het basisonderwijs en aan de ontwikkeling van het po-vo-overgangscurriculum.