Professionele Leergemeenschappen (PLGs)

PLG Leerlingen als onderzoeker

Algemene beschrijving

Naast kennis over de schoolvakken is het verwerven van onderzoek- en ontwerpvaardigheden een belangrijk doel van de natuurwetenschappelijke vakken op HAVO en VWO. Een belangrijke toets daarvoor is het profielwerkstuk waarin leerlingen hun vaardigheden kunnen demonstreren. Een probleem is echter dat de gebruikte schoolboeken nauwelijks voorbereiden op het verrichten van het onderzoek (of het maken van een ontwerp), waardoor leerlingen vaak bij het profielwerkstuk voor het eerst in aanraking komen met vaardigheden als het opstellen van een onderzoeksvraag, het analyseren van data en het rapporteren daarover. Gerelateerd aan dit probleem is dat het beeld van de natuurwetenschappen in de onderbouw afwijkt van de aard van de vakken - meer exact, meer onderzoeksmatig - in de bovenbouw.

In deze PLG werken deelnemende docenten uit onder- en bovenbouw samen aan materiaal voor onderzoekend leren, gericht op het derde en vierde jaar in de schoolloopbaan.

Doelen

Het belangrijkste doel van deze PLG is het ontwikkelen van:

  • inzicht in onderzoekend en ontwerpend leren en het kweken van onderzoekende houding bij de leerlingen
  • vaardigheden in het ontwerp van lesmateriaal en toetsen voor onderzoekend en ontwerpend leren
  • onderzoeksvaardigheden voor de evaluatie van lesmateriaal.

Concrete producten zijn onderzoeksopdrachten, handleidingen en toetsinstrumenten voor de ondersteuning daarvan - uitgetest in de lessen van de deelnemers en collega's. De producten kunnen worden ingezet om een inspirerend beeld te geven van onderzoek en ontwerp (derde jaar). In het vierde jaar kan het gaan om een voorloper op het later uit te voeren profielwerkstuk. Over de totale vier jaar van de projectperiode zullen - serieel - diverse thema's worden uitgediept.de eigen school en team of vaksectie een voortrekkersrol vervullen dan wel deze verder verdiepen.

Begeleiding en bijeenkomsten

De PLG Leerlingen als onderzoeker wordt begeleid door Hannie Lensink (UT/ELAN) en Machiel Stolk (Windesheim).

De deelnemers komen maandelijks bijeen, op maandagmiddag van 15.00 – 18.00 uur.

Randvoorwaarden

Deelnemers worden voor 60 uur per schooljaar vrijgeroosterd. Ongeveer 30 uur wordt daarvan besteed aan deelname aan de bijeenkomsten, de andere 30 uur zijn beschikbaar voor werk aan het materiaal. Gelet op de doelstelling nemen de deelnemende scholen aan deze PLG deel met een onderbouw- en een bovenbouw docent. In de loop van de vier jaar kan gewisseld worden om zo bèta-breed expertise te ontwikkelen. Minimaal verbindt de school elke deelnemende docent een geheel schooljaar aan de PLG.

Evaluatie en onderzoek

Evaluatie van het materiaal dat wordt ontwikkeld gebeurt door de docenten, begeleid door een onderzoeker van de Universiteit Twente - in eerste instantie de PLG begeleider. De voortgang van docenten wordt gemeten met behulp van instrumenten beschikbaar gesteld in het overkoepelend PLG onderzoek van de UT. PLG-begeleiders zullen deelnemen aan de twee jaarlijkse bijeenkomsten voor PLG-begeleiders, georganiseerd door de UT.