DOT TOA

DOT TOA: Getting Practical


Henriette Klein Bluemink- Postma 


Drs.Wil Gradussen 

Context
Sinds de invoering van het nieuwe biologie, natuurkunde en scheikunde programma voor havo en vwo maken veel scholen gebruik van nieuwe methodes. In deze methodes worden ook practica beschreven die leerlingen kunnen uitvoeren.

In de praktijk blijkt nogal eens dat deze practica niet zomaar zijn uit te voeren. Binnen de TOA DOT werken we aan het verbeteren van bestaande practica uit verschillende methodes voor zowel vmbo-t, havo en vwo, onderbouw en bovenbouw. Ook worden er nieuwe practica ontwikkeld door deelnemers van de DOT.

Beschrijving activiteiten
Tijdens de DOT-bijeenkomsten wordt er gewerkt in wisselende samenstellingen. TOA’s met eenzelfde interesse voor een onderwerp gaan met elkaar aan de slag. Aan het begin van het DOT-seizoen worden onderwerpen uitgekozen waarmee we aan de slag gaan. Dit kan voor biologie, natuurkunde en scheikunde maar ook vakoverstijgend zijn. De deelnemers bekijken elkaars ontwikkelde materialen om ze zo gevalideerd mogelijk te krijgen. Het doel is om ieder jaar een boekje te maken met de in de DOT ontwikkelde practica. Dit boekje is voor iedere TOA en docent een goede handleiding is om de practica uit te voeren.

Tijdens de maandelijkse bijeenkomsten wordt er gewerkt in het leerlingenlab op de UT. Ook wordt er bij elkaar op school gekeken en gewerkt. Ook worden er praktische workshops gegeven bij landelijke TOA- en docentenbijeenkomsten.

Wegens beperkte ruimte in het leerlingenlab is het aantal deelnemers maximaal 24. In principe zijn dat van ieder discipline acht TOA’s. Deelname doen we op basis tijdstip van aanmelden: wie het eerst komt …

Resultaten
- Een kenniskring van TOA's.
- Goed omschreven, gevalideerde practica die op iedere school uit te voeren zijn.

Tijd en plaats
De bijeenkomsten vinden elke vierde maandag van de maand plaats op de UT, van 15.00 tot 18:00 uur.

Boekje met practica 2016-2017

Download hier het boekje.

Boekje met practica 2015-2016

Download hier het boekje.

Flyer TOA DOT

Download hier de flyer


Verdere informatie

www.utwente.nl/dots