DOT NLT

DOT NLT: b├Ęta breed

Dr. Jan Jaap Wietsma


Context

Voor NLT zijn verschillende docenten en TOA's actief met verschillende activiteiten rond modules. Er wordt nieuw lesmateriaal ontwikkeld en bestaande modules worden herzien. Voor het nieuwe seizoen worden de activiteiten zoveel als mogelijk gebundeld, zodat er ook interactie tussen de teams ontstaat.

Het vak NLT is levendig en er is veel uit te wisselen met collega's over ervaring met modules, didactiek (bijvoorbeeld Scrum), ontwikkelen van eigen modules of projecten. Daar biedt deze DOT bij uitstek een goed klimaat voor.

Deze DOT is voor docenten NLT, biologie, natuurkunde, scheikunde, wiskunde of aardrijkskunde. Ook TOA's kunnen aan deze onderwerpen werken, want er wordt samengewerkt met de TOA DOT.


Beschrijving activiteiten

Een groep collega's werkt aan het onderwerp Modelleren en heeft een ontwerp voor de herziening van de havo en vwo modules Dynamische Modellen gemaakt. Dit werk wordt in het volgende seizoen voortgezet en nieuwe collega's zijn welkom om te ontwikkelen en materiaal te testen, ook bij vakken als biologie en scheikunde.


Er wordt al een aantal jaren gewerkt aan de ontwikkeling van lesmaterialen rond het thema Lab on a chip en nanotechnologie. Vooral de biomedische en chemische kant moet verder ontwikkeld worden.

De module voor havo is gereed om getest te worden. Docenten en TOA's die lesmateriaal en praktisch werk over actueel onderzoek aan Lab on a chip en nanotechnologie willen schrijven en testen worden uitgenodigd om hieraan deel te nemen. We werken samen met vakgroepen van de UT, Saxion en high-tech bedrijven in de regio.


Ook voor duurzame ontwikkeling op het gebied van energie, voedsel en grondstoffen zijn bij NLT diverse modules gemaakt. Een aantal daarvan uit onze regio, maar ook elders in het land. Met het recente klimaat-accoord van Parijs is het belangrijk dat Nederland haast maakt met de overstap op duurzame energie. Ook de economische en maatschappelijke aspecten krijgen aandacht. Collega's die aan dit thema gaan werken ontwikkelen bouwstenen en een raamwerk voor een nieuwe basismodule voor havo en voor vwo, waarin materiaal uit een bestaande modules over dit thema verwerkt worden.


Voor het project IMPULS gaan we onderzoek doen aan de betadidactiek van technologie (zoals Lab on a chip) en modelleren. Voor IMPULS zoeken we docenten die gedurende twee cursusjaren willen deelnemen en bereid zijn op hun school de ontwikkelde materialen uit te proberen en daarover te rapporteren.


Voor auteurswerk in deze DOT is vergoeding beschikbaar.


Resultaten

-In de klas geteste herontworpen leermaterialen waarvan de leeropbrengsten bekend zijn.

-Ervaringen in de klas met (herontworpen) modules.

-De ontwikkelde materialen worden op conferenties Twents Meesterschap en NIBI gepresenteerd.


Tijd en plaats

Door de variatie in onderwerpen zal afwisselend plenair en in kleinere groepen gewerkt worden. De bijeenkomsten vinden elke tweede maandag van de maand plaats op de UT, van 14.45 tot 18:00 uur.

Themagroepen kunnen ook op andere maandagen bijeenkomen.