DOT maatschappijleer & maatschappijwetenschappen

DOT Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen: Onderzoeksvaardigheden voor scholieren – de kansen van het nieuwe programma Maatschappijwetenschappen

Macintosh HD:Users:meijj:Downloads:jeliazkova-1.jpg

Margarita Jeliazkova


Context

Ben je een docent/e maatschappijleer en maatschappijwetenschappen, die straks met het nieuwe programma MAW aan de slag gaat? Een docent/e die maatschappijwetenschappen wil invoeren op zijn/haar school? Iemand die graag zijn/haar ideeën met anderen deelt en tot praktisch uitvoerbaar materiaal ontwikkelt? Dan is deze DOT interessant voor je.


Onderzoeksvaardigheden krijgen een prominente plaats in het nieuwe programma maatschappijwetenschappen; we bespreken de belangrijkste vernieuwingen en de gevolgen voor de praktijk. Ook voor maatschappijleer wordt het steeds belangrijker geode praktische opdrachten te ontwikkelen, vakoverstijgende projecten met onderzoekscomponent te organiseren en profielwerkstukken te begeleiden. De uitwisseling van praktische inzichten en vernieuwende ideeën in het team kan leiden tot interessant en onmiddellijk bruikbaar lesmateriaal.


Beschrijving activiteiten

We werken in een groep aan het maken van een aantal onderzoeksopdrachten (voor maatschappijleer en maatschappijwetenschappen, HAVO en VWO). Theorie wordt aangevuld met zelf meegebrachte voorbeelden; zo ontstaat een hoogkwalitatief product door wisselwerking tussen theorie en praktijk. We kijken vooral naar manieren om onderzoek zo te integreren in de lessen, dat het niet ten koste gaat van het programma, maar juist ondersteunend en verdiepend werkt. We besteden veel aandacht aan het concept/context benadering. Stap voor stap worden de opdrachten uitgevoerd op school en het werk van de scholieren wordt besproken in de groep. Hierbij leiden de ervaringen met de uitgevoerde opdrachten tot een verbeterde versie van de opdrachten.


Eindproducten

-Wen bundel met geijkte onderzoeksopdrachten, direct in de praktijk te gebruiken.

-Het begin van een katern ‘Onderzoeksvaardigheden’ voor maatschappijleer en maatschappijwetenschappen.

-Een uitgebreide gereedschapskist met instrumenten en benaderingen om aan onderzoeksvaardigheden te werken op een verantwoorde en plezierige manier.


Tijd en plaats

De bijeenkomsten vinden elke vierde maandag van de maand plaats op de UT, van 14.45 tot 18:00 uur.