DOT TOA Ontwikkelteam

TOA Ontwikkel Team


Rianne Wanders

Trekker

TOA Ontwikkel Team


In het TOA Ontwikkelteam gaan we experimenten ontwikkelen en verbeteren, die in het kader van de vernieuwingsprogramma’s biologie, natuurkunde en scheikunde in de klassen vier t/m zes havo/vwo uitgevoerd gaan worden.


Het doel is het ontwikkelen en/of verbeteren van experimenten die in het kader van de vernieuwingsprogramma’s biologie, natuurkunde en scheikunde in de klassen 4 t/m 6 havo en vwo uitgevoerd gaan worden.


In één van de eerste bijeenkomsten zullen we bepalen aan welke experimenten we het komende jaar gaan werken. Inspiratie voor de ontwikkeling van de nieuwe experimenten zullen we opdoen bij de docentenontwikkelteams, uitgevers van nieuwe modules en de vakvernieuwingswebsite (www.nieuwescheikunde.nl, www.nieuwenatuurkunde.nl). Ook kunnen we bijvoorbeeld kiezen voor een vakoverstijgende module.


In principe werken we apart binnen de 3 vakdisciplines. De experimenten worden uitgewerkt in een zogeheten “Getting Practical” format, waarbij ook ruimte is voor de vakdidactiek.

De basisplaats waar we gaan werken is het Twente Academy Leerlingenlab op vloer 4 van het gebouw Carré, maar het kijken bij elkaar op school is ook één van de mogelijkheden. De afgelopen twee jaar hebben we met een groep enthousiaste TOA’s gewerkt aan twee practicumboekjes.


Randvoorwaarden

Wegens beperkte ruimte in het leerlingenlab is het aantal deelnemers maximaal 24. In principe zijn dat van ieder discipline acht TOA’s. Aanmelden vanaf een bepaald tijdstip gaat vanuit het principe wie het eerst komt die…….

De bijeenkomsten vinden plaats op de vierde maandag van de maand, van 14:45 tot 18:00 uur.

Van de deelnemende TOA’s wordt verwacht dat ze niet alleen hun expertise zullen delen met de collega’s van hun eigen vakgebied, maar dat ze ook open staan voor de andere disciplines.

Iedereen krijgt na afloop een certificaat, dat in ieder geval een opsteker is voor het Persoonlijk Ontwikkelings Plan.