DOT Onderzoek & Ontwerpen

Ontwerpen


Marieke Rinket

Trekker

Ontwerpen


Context

Steeds vaker werken leerlingen binnen school in teams aan echte, realistische vraagstukken die bijvoorbeeld afkomstig zijn van externe opdrachtgevers. Dit vraagt van docenten andere vaardigheden dan bij andere vakken. Hoe kun je de leerlingen hun eigen laten zoeken bij het beantwoorden van de ontwerpvraag en tegelijkertijd de kwaliteit van hun leerproces bewaken? Welk materiaal gebruik je voor dit soort vraagstukken?


Onderdelen waaraan we aandacht kunnen/willen besteden (nb: de definitieve onderdelen worden op basis van de behoeften van de deelnemers in de eerste bijeenkomst vastgesteld):

Voorbeelden:

-Begeleiden en beoordelen van ontwerpopdrachten: hoe doe je recht aan het werk en de groei van leerlingen? Hoe begeleid en beoordeel je in de verschillende leerjaren? Welke bruikbare instrumenten zijn er en welke ontwikkelen we binnen de DOT?

-Ontwerpvaardigheden: welke bruikbare instrumenten op het gebied van ontwikkeling van ontwerpvaardigheden voor leerlingen zijn er? Binnen deze DOT kunnen we desgewenst werken aan de ontwikkeling van nieuwe instrumenten.

-Creatieve technieken: essentieel in een ontwerpproces is dat leerlingen leren creatieve denktechnieken te gebruiken om tot nieuwe ideeën te komen. Welke creatieve denktechnieken zijn geschikt in dit verband en hoe kunnen we ze leerlingen aanleren?

-‘Echte’ opdrachten: wat zijn de criteria voor een goede ontwerpopdracht en hoe kom je aan echte opdrachten, opdrachtgevers?

-Ontwerpen binnen het curriculum van de school: welke plek heeft ontwerpen door leerlingen binnen de school, welke leerdoelen streef je na en hoe meet je of deze bereikt zijn?


Resultaten:

-Actieve groep van docenten – uit alle leerjaren en vakdisciplines – die betrokken zijn bij het begeleiden van ontwerpprojecten binnen de school.

-Instrumenten/leermaterialen te gebruiken binnen ontwerpprojecten binnen school.

-Publicatie en/of presentatie van de opbrengsten van de DOT in daarvoor geschikte media.


Praktisch:

-Worden de activiteiten van de DOT Ontwerpen definitief geformuleerd op basis van de behoeften van de deelnemers tijdens de eerste bijeenkomst.

-Hebben deelnemers ervaring in het begeleiden van ontwerpprojecten binnen school.

-Komen we 8-10 keer per jaar bij elkaar, in principe elke tweede maandag van de maand.

-Wordt bij deelname van de DOT Ontwerpen gerekend op een inzet van ongeveer 60 uur (bijeenkomsten en ontwikkeling materialen/instrumenten).