DOT Talentmaximalisatie en Excellentie

Talentmaximalisatie en Excellentie


Description: Description: Wouter van Joolingen

Prof.dr. Wouter van Joolingen en Drs. Jan Volbers Projectleiders & Trekkers Talentmaximalisatie en Excellentie

Inrichting van een stimulerend onderwijsaanbod voor talentvolle leerlingen

In 2011-2012 lag de focus van de DOT Talentmaximalisatie en Excellentie op de schoolorganisatie, hoe kunnen docenten meewerken aan een schoolorganisatie die ruimte biedt aan onderwijs op maat voor talentvolle leerlingen. In het komend cursusjaar komt de nadruk meer te liggen op de concrete inrichting van dat onderwijs op maat. In veel stukken die de visie van een school beschrijven op het onderwijs aan talentvolle leerlingen worden de termen “uitdagend onderwijs, verbreding en verdieping” vaak genoemd, maar wat zijn nu de kenmerken van “uitdagend onderwijs” die recht doen aan de eigen leerstijl(en) van talentvolle leerlingen?

Leren onderzoeken

De vaardigheid om een onderzoek op te zetten en uit te voeren is een veel voorkomende uitwerking van “uitdagend onderwijs”. Het past goed in de voorbereiding op een academische opleiding en heeft een directe relatie met het profielwerkstuk als examenonderdeel. Leren onderzoeken vergt echter ook een behoorlijke dosis creativiteit en vrijheid die zich soms minder makkelijk verhoudt tot de bestaande kaders en conventies van het voortgezet onderwijs.

Docenten in de DOT Talentmaximalisatie en Excellentie zullen in dit cursusjaar zelf ervaring opdoen met dat creatieve proces van onderzoek en vanuit die ervaring een onderwijsaanbod ontwikkelen dat aan talentvolle leerlingen aangeboden kan worden.

Voor de inhoud van het “leren onderzoeken” wordt geput uit het onderzoeksprogramma van de Universiteit Twente, waarbij de samenhang tussen bèta-techniek en maatschappij – high tech human touch – centraal staat.

In het DOT-programma worden ook ervaringen van docenten uitgewisseld en al ontwikkeld materiaal gedeeld. Dit materiaal wordt in het docentontwikkelteam beoordeeld en zonodig aangepast zodat het aansluit op de verworven inzichten over een stimulerend onderwijsaanbod, in “uitdagend onderwijs”.

Doel en resultaten

Het doel van het docentontwikkelteam Talentmaximalisatie en Excellentie is het ontwikkelen van de expertise van docenten op het gebied van onderwijsontwerp voor talentvolle leerlingen. Het resultaat na het DOT-programma is een aantal ontwikkelde of verbeterde onderwijsprogramma’s rond het thema leren onderzoeken, passend in het excellentiebeleid van de school.

Email: w.r.vanjollingen@utwente.nl en j.volbers@utwente.nl