DOT Ondernemend Onderwijs

Ondernemend Onderwijs

Eric Welp Projectleider & Trekker Ondernemend Onderwijs

Context – Veel scholen kennen voor leerlingen met de schoolvakken economie en management & organisatie de mogelijkheid om een aantal extra activiteiten uit te voeren. Dat kan een aanloop naar een business plan zijn, de organisatie en uitvoering van een goede doelen actie of het behalen van een boekhouddiploma. VECON business school, entrepenasium, International Business College, Buitenkans en eigen initiatieven leveren inspiratie voor deze DOT.

Beschrijving activiteiten – Deelnemers aan deze DOT werken voor de eigen school de leerlijn uit voor ondernemend onderwijs. Ervaringen en tips worden uitgewisseld. Deze DOT wil voor de eigen leerlingen de mogelijkheid openen om al tijdens de schoolcarrière ervaring op te doen in een bedrijfssetting. Dat kan een ‘leerlingenbedrijf’ zijn of een participatie in een studentenbedrijf van Saxion Small Business studenten, UT-studenten of regionale ondernemers. Hoe dat er uit gaat zien is een spannend ontwikkeltraject. Leerlingen die soms te horen krijgen dat ze ‘eerst de school of studie maar eens moeten afmaken’ kunnen laten zien wat ze in huis hebben. De meeste docenten zijn echter geen ondernemer. Zij willen zich goed voorbereiden als ze in een ondernemende context aan de slag moeten. Hierbij zal ook aandacht zijn voor het begeleiden en beoordelen in deze innovatieve context. Voor de zomer komt het docentontwikkelteam daarom al bij elkaar. Uit het aanbod van Saxion, UT, Venturelab, NIKOS en andere aanbieders wordt een selectie gemaakt voor het onderdeel expertiseontwikkeling. Na de zomer komt de DOT elke maand bij elkaar. Uiteraard worden ondernemers uit de regio betrokken bij dit initiatief.

Resultaten – Voor deze DOT is aan het eind het volgende bereikt:

-Actieve kenniskring ‘Ondernemend Onderwijs’ in de regio oost.

-Deelnemers worden gestimuleerd en gefaciliteerd door de eigen directie;

-De directies verbinden zich aan deze ontwikkelingen door participatie in een stuurgroep;

-Docenten zijn voorbereid op Ondernemend Onderwijs;

-Docenten hebben een leerlijn Ondernemend Onderwijs uitgewerkt;

-Leerlingen kunnen deelnemen in een onderneming;

-Leerlingen oriënteren zich zo op loopbaan en studies in het domein ondernemen;


Organisatie - Deze DOT is tot stand gekomen op initiatief van scholen die al met ondernemerschap of business school initiatieven bezig zijn. Per deelnemende school doen twee docenten mee. De lijst van deelnemende scholen: Waerdenborch (Holten), Twickel (Hengelo), Carmel College Salland (Raalte), Erasmus (Almelo), Reggesteyn (Nijverdal), Bonhoeffer Bruggertstraat (Enschede) en Isendoorn (Warnsveld). Docenten van deze scholen hebben samen bovenstaande focus gekozen. Parallel aan het docentontwikkelteam draait een stuurgroep met van elke school een (locatie-)directeur. Taak van de stuurgroep (voorzitter drs. A. Hakkert, Waerdenborch) is om verdere ontwikkeling van het concept ‘ondernemend onderwijs’ te stimuleren en waar nodig in actie te komen binnen en buiten de school. Het initiatief wordt ondersteund door Saxion, oa met een projectleider van de opleiding Small Business, en de UT, oa de afdeling NIKOS. Venturelab ondersteunt het uitwerken van het concept. Er is nog ruimte voor enkele scholen om mee te doen.