DOT Multi disciplinair Mens 2.0


Description: wietsma-1


Dr. Jan Jaap Wietsma Projectleider & Trekker Mens 2.0

Mens 2.0 (NLT, biologie, natuurkunde, scheikunde, ANW)

Op allerlei manieren wordt gewerkt om de gezondheid van mensen te bevorderen en ziekte, handicaps en beperkingen te herstellen. De techniek speelt daarin een belangrijke rol. De Universiteit Twente verricht onderzoek op veel van deze terreinen. Het is voor de buitenwereld lang niet altijd duidelijk wat dat onderzoek precies inhoudt. Ook is het belangrijk om aankomende studenten op een goede manier te informeren over de mogelijkheden die deze onderzoekrichtingen te bieden hebben.

Daarom is het belangrijk om te gaan werken aan de ontwikkeling van lesmaterialen, waardoor het voortgezet onderwijs op een actuele manier kennis kan maken met topwetenschap.

Binnen deze DOT wordt de samenwerking gezocht met vakgroepen van de Universiteit Twente en waar mogelijk de HO partners Saxion en Windesheim. Experts van deze instellingen werken binnen de DOT samen met docenten uit het voortgezet onderwijs. Waar mogelijk doen ook medewerkers van bedrijven mee voor de ontwikkeling van praktische materialen of om zicht te krijgen op de beroepspraktijk.

De onderwerpen die in deze DOT uitgewerkt worden vallen binnen het toponderzoek van de Universiteit Twente. Hieronder vallen Tissue Regeneration (weefselherstel, transplantatie), Medische Beeldvorming, Biomedische Technologie (Robot-ondersteuning, operatietechnologie, revalidatietechniek), Mens-machine interfaces (neurochips voor aansturing van apparatuur). Ook zal er aandacht zijn voor vragen die de ethische kant van deze technische ontwikkeling aangaan, zoals deze binnen de vakgroep Filosofie van de techniek worden bestudeerd.

Voor deze DOT worden docenten gezocht die zich willen inzetten voor het schrijven van lesmaterialen. Hiervoor wordt een selectieprocedure gehanteerd en gekeken naar motivatie en geschiktheid. Ook is voor deze DOT een auteursvergoeding voorzien.

We zoeken naar docenten die les geven in één van de disciplines biologie – natuurkunde – scheikunde, en daarbij ervaring hebben met NLT en ANW.

De doelstelling is om in maximaal twee cursusjaren te werken aan de ontwikkeling van lesmateriaal. Dit zal resulteren in een module die in te zetten is bij NLT. Ook zijn de onderwerpen bruikbaar binnen lessenseries biologie, natuurkunde of scheikunde. De ethische kant leent zich voor het vak ANW.


Email: j.j.wietsma@utwente.nl