DOT ICT in de klas

ICT in de klas

Dr. Jan van der Meij Projectleider & Trekker ICT in de klas

Komend schooljaar starten we een nieuw docentontwikkelteam DOT ICT in de klas. Omdat veel scholen op dit moment pilots draaien met iPads of andere tablets en we steeds meer ondersteuningsvragen van scholen krijgen, willen we ons hier het eerste DOT jaar vooral op gaan richten. Door de grote verscheidenheid aan educatieve apps zien veel docenten potentie, maar er zijn ook veel (onderwijskundige) vragen. Welke apps zijn het meest geschikt? Kunnen we onze boeken vervangen door digitale exemplaren? Hoe zetten we de tablet effectief in in de les? Hoe zorgen we ervoor dat materialen op een handige manier worden uitgewisseld? Het zijn slechts enkele van de vele vragen die worden gesteld als is besloten tablets te gaan gebruiken. In deze DOT proberen we hier samen antwoorden op te vinden.

Naast ervaringen en informatie uitwisselen, wordt deze DOT ook heel nadrukkelijk ontwikkelingsgericht. De deelnemers gaan zelf aan de slag om ICT leermaterialen en/of ICT rijke lessen te ontwerpen, ontwikkelen en uit te proberen in de praktijk.

Gebruik van tablets raakt veel ander ICT gebruik op school zoals bijvoorbeeld: effectief gebruik van het digibord, de ICT-rijke studiewijzer, het gebruik van instructievideo en de inzet van simulaties en applets. Ook daar gaan we aandacht aan besteden.

In juni organiseren we een introductiebijeenkomst waarin we de deelnemers vragen hun ervaringen uit te wisselen en hun vragen kenbaar te maken. Op basis daarvan gaan we de eerste DOT bijeenkomsten invullen.


Email: j.vandermeij@utwente.nl