Professionele Ontwikkeling

Begeleiding Startende Leraren (BSL)

In het project "Begeleiding Startende Leraren" van OC&W werken scholen en lerarenopleidingen samen bij het ontwikkelen van inductiearrangementen op scholen, om zo de professionele doorgroei van startende docenten te versnellen en beroepsuitval te verminderen. In regio Oost wordt het project uitgevoerd in samenwerking met de lerarenopleidingen van ELAN/Universiteit Twente (penvoerder) en Windesheim. De looptijd van het project is september 2013 t/m september 2019.

Het project heeft als doel de kwaliteit van de startende docent op een hoger niveau te brengen. Door gerichte maatregelen en begeleiding in de ‘zone van de naaste ontwikkeling’ kunnen beginnende leraren in korte tijd de kwaliteit van hun lessen verbeteren. Dat heeft niet alleen een gunstig effect op de leerprestaties in de klas, maar ook op hun doorgroei in het beroep en voorkomt daarmee voortijdig beroepsuitval.

Om dit te bereiken werken scholen in regio Oost binnen het project samen aan het ontwerpen en/of verbeteren van een eigen inductiearrangement voor hun startende leraren. Daarin wordt beschreven hoe startende leraren gedurende de eerste drie beroepsjaren op school gefaciliteerd en begeleid worden. Onderdeel daarvan zijn trainingen voor startenden docenten die deels door de scholen zelf worden verzorgd en deels door de lerarenopleidingen (zie aanbod Pro-U) Scholen die in hun begeleiding van starters (meer) gebruik willen maken van videocoaching en/of lesson study teams kunnen bovendien deelnemen aan speciaal hiervoor door de Universiteit Twente en Windesheim ontwikkelde professionaliseringstrajecten. Parallel aan de ontwikkeling en implementatie van de inductiearrangementen wordt door de Rijksuniversiteit Groningen en de deelnemende lerarenopleidingen onderzoek uitgevoerd naar de effecten ervan.

Wilt u meer weten over dit project? Lees dan hier verder. U kunt ook contact opnemen met projectleider dr. Ingrid Breymann van de Universiteit Twente, ELAN of mailen naar project-bsl@utwente.nl