Het zij-instroomtraject

Orientatietraject en kosten

Om diverse redenen kunt u de koers van uw loopbaan flink wijzigen. Als u een koerswijziging richting het voortgezet onderwijs overweegt dan is de functie van eerste- of tweedegraads docent wellicht een optie. Een scholing tot docent als zij-instromer behoort dan tot de moge­lijkheden. Voorwaarde is dan dat u eerder een HBO- of WO-opleiding met goed resultaat hebt afgerond. In het onderstaand traject kunt u telkens aan het einde van een stap besluiten of u door wilt gaan of niet.

Stap 1 bestaat uit een oriëntatietraject.

U gaat hospiteren op drie onderwijslocaties. In een periode van vijf weken gaat u een 10-tal lessen observeren, verkent u de onderwijsleeromgevingen van een hedendaagse VO-school en levert u een eigen bijdrage in een les. ELAN selecteert de onderwijslocaties en sluit daarbij aan bij uw voorkeuren en interesses. Locaties HAVO/VWO waar geëxperimenteerd wordt met nieuwe onderwijsarrangementen verdienen daarbij de voorkeur.

Stap 2 U verwerft een baan als docent en de schoolleiding vraagt een assessment aan waarin uw geschiktheid als zij-instromer wordt onderzocht.

N.B. Stap 3 kan, indien u niet tijdig een baan verwerft, ook worden vervangen door een lang­durige stage (4 maanden) waarin het assessment wordt afgenomen

Stap 3 U verwerft als zij-instromer uw onderwijsbevoegdheid aan de hand van een scholingsplan op maat uitgevoerd op basis van contractonderwijs bij een lerarenopleiding naar keuze.

De kosten verbonden aan dit traject zijn als volgt opgebouwd:

Oriënterend gesprek : gratis

Stap 1 : € 600,--

Stap 2 : € 900,--

Stap 3 : € 1.900,-- Indien u een baan heeft verworven zal in veel gevallen de werkgever de kosten voor zijn rekening nemen

Stap 4 : p.m. De kosten zijn afhankelijk van het scholingsplan en worden in veel gevallen door uw werkgever betaald.

Als uw interesse is gewekt neem dan contact met ons op.