Overzicht opleidingen

Welkom bij het zij-instroomtraject

Bent u werkzaam in het bedrijfsleven en overweegt u een overstap te maken naar het voortgezet onderwijs? Dan hebt u over het algemeen geen of niet de juiste lesbevoegdheid.

U bent in principe onbevoegd als docent en u kunt geen vaste aanstelling krijgen bij de school of het schoolbestuur.

Ook als u al bevoegd bent en al les geeft in een ander vak, kunt u via een assessment een opstap maken naar een 2de bevoegdheid.

ELAN biedt u mogelijkheden om uw lesbevoegdheid te halen.