Opleidingen en Professionele Ontwikkeling

Opleidingen en Professionele Ontwikkeling

ELAN verzorgt zowel reguliere lerarenopleidingen als maatwerktrajecten. ELAN biedt docenten uit het voortgezet onderwijs ondersteuning bij hun professionele ontwikkeling en bij het uitvoeren van hun lestaken.

De eerstegraads lerarenopleidingen zijn ondergebracht in de masteropleidingen Science Education and Communication (SEC) en Leraar VHO Maatschappijleer en maatschappijwetenschappen (LVHOM). Voor promovendi en zij-instromers zijn er speciale trajecten. Bachelor studenten kunnen in de minor Leren Lesgeven kennismaken met het beroep van docent en onder bepaalde voorwaarden de tweedegraads bevoegdheid halen.

In docentontwikkelteams, professionele leergemeenschappen en cursussen wordt binnen thema’s gewerkt aan professionalisering en onderwijsontwikkeling. Het Bèta-steunpunt Oost biedt informatie en samenwerkingsmogelijkheden voor bèta-docenten in de regio. Twente Academy organiseert diverse activiteiten voor de ondersteuning van docenten bij de uitvoering van hun lestaken. In het project ‘Twents’s got Talent’ is materiaal voor de aansluiting po-vo en vo-ho ontwikkeld.