Projecten

Attitude van basisschoolleerkachten tov natuurwetenschap en techniek

Dit onderzoeksproject richt zich op de attitudevorming van basisschoolleerkrachten ten opzichte van natuurwetenschap en technologie. Dit onderzoek wordt gefinancierd door het Platform B├Ęta Techniek en maakt deel uit van het landelijke VTB Pro scholingstraject dat als doelstelling heeft leerkrachten uit het basisonderwijs na te scholen op het gebied van (natuur)wetenschap en technologie.

Momenteel wordt er gewerkt aan de ontwikkeling en validering van het nieuwe meetinstrument, DAQ (Dimensions of Attitude Questionaire), waarmee de verschillende dimensies van attitude gemeten kunnen worden. Betrokken bij dit onderzoek zijn Lieke Asma, Sandra van Aalderen en Juliette Walma van der Molen.