Wetenschappelijke output 2004Chair

A

Disser-tations

B

Journal articles

C

Conference

Proceedings

D

Books/

Chapters/editors

E

Reports

External/ Internal

F

Oral

Presen-tations

G

Other

results


Total

ELAN

0

2

4

0

4

3

0

13ELAN (Lerarenopleiding)

N

Journal

Imp fac

2

NVOX


2

SUM (N * Imp fac)

0.00


Lerarenopleiding (ELAN)


Articles in journals

Coenders, F.G.M., & Kleijn, E. de (2004). Aansluiting tussen voortgezet onderwijs en hoger onderwijs. NVOX 29 (9), 497-499.

Coenders, F.G.M., & Scholte, H.G.M. (2004). Chemie actueel, zonnetje in het scheikundeonderwijs. NVOX 29 (5), 260-262.


Conference proceedings

Coenders, F.G.M., & Dijkstra, S. (2004). Veranderen de opvattingen van scheikundedocenten die eigen materiaal ontwikkelen, en verandert hun optreden in de klas? In (Ed.), Paper binnen het symposium: Ontwikkeling van docenten bij de vernieuwing van Natuurwetenschappelijk Onderwijs. Utrecht.

Verhoef, N.C., & Broekman, H.G.B. (2004). Classroom assessment of geometric concept development. In (Ed.), Topic group 27: Research and development in assessment and testing in mathematics education. Copenhagen.

Verhoef, N.C., & Broekman, H.G.B. (2004). Problem solving skills to optimise mathematical concept development. In (Ed.), Proceedings fo the 28th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. Bergen (Norway).

Verhoef, N.C. (2004). Wiskunde leren in een web-based leeromgeving. In (Ed.), 'Leer-kracht ontwikkelen'; thema: 'Nieuwe vormen van leren' .


Internal report

Florijn, M.E. (2004). Evaluatie van de Natuur & Techniekdag. ELAN Doc (Int. r. no. ). ELAN2.

Florijn, M.E. (2004). Evaluatie van de leskist zout. ELAN Doc (Int. r. no. ). ELAN2.

Florijn, M.E. (2004). Evaluatieonderzoek: Technologie & Samenleving Slotakkoord. ELAN Doc (Int. r. no. ). ELAN2.

Florijn, M.E. (2004). Formative evaluation of the Comenius I project: 'Biodiversity across Europe'. ELAN Doc (Int. r. no. ). ELAN2.


Oral presentations

Verhoef, N.C. (2004, September). Het onderzoek van ELAN. Universiteit Twente - Enschede, Colloquium ELAN.

Verhoef, N.C. (2004, September). Leren abstraheren van theorie naar praktijk. Oldenzaal, TCC, workshop TCC.

Verhoef, N.C. (2004, November). Leren abstraheren van theorie naar praktijk. Zutphen, workshop Dalton College.


Relevant functions

Verhoef, N.C., Het opzetten van onderzoek naar wiskundige begripsontwikkeling in het kader van de Stichting Weten. Bonhoeffer College Enschede.

Verhoef, N.C., Onderzoek naar begripsontwikkeling en probleemoplossen in het wiskundeonderwijs. Euregio, ILS.

Verhoef, N.C., Opzet internationale onderzoeksklas met PhD-studenten. Nuffic.

Verhoef, N.C., Opleiden in de school. SCC – UCLO – NHL.

Verhoef, N.C., Begeleiding wiskundedocenten TCC in het kader van bevoegdheden van Lb naar Lc. Twents Carmel College.


Lerarenopleiding (ELAN)


2004, 1-st funding stream.

Name

Rank

appointment size

appointment period

Input

fte/y

Start

End

Bruin, dr. ir. I. de

UD

4.00

01-01-2004

31-12-2004

0,04

Coenders, drs. F.G.M.

Vak-

didacticus

24.00

01-01-2004

31-12-2004

0,10

Florijn, drs. M.E.

MOZ

38.00

01-01-2004

31-12-2004

0,20

Kramers-Pals, dr. H.

MOZ

8.00

01-01-2004

31-12-2004

0,08

Slettenhaar, dr. ir. H.K.

UD

24.00

01-01-2004

31-12-2004

0,12

Terlouw, dr. C.

DIR.

38.00

01-01-2004

31-12-2004

0,20

Verhoef, dr. N.C.

UD

32.00

01-01-2004

31-12-2004

0,20

Vermaat, drs. J.H.

AIO

38.00

01-01-2004

16-08-2004

0,73

Vermaat, drs. J.H.

AIO

8.00

16-08-2004

31-12-2004

Welling, drs. E.M.

Vak-

didacticus

24.00

01-01-2004

01-10-2004

0,04Research Structure of the Faculty


Organisatie-structuur

Onderzoeksstructuur leerstoelen

Leerstoelnaam

Leerstoelcode

Code Onderzoeksprogramma leerstoel/ (Engelse) naam programma

Onderzoeksproject, code, naam

(code wordt voorafgegaan door 400-)

Lerarenopleiding


25000029

UT-GW-ELAN

Onderwijsontwikkeling en Didactiek

Instructional Design and Didactics

29/0 ELAN Algemeen

29/1 Vakdidactiek

29/2 Opleidingsdidactiek