Wetenschappelijke output 2006Chair

A

Disser-tations

B

Journal articles

C

Conference

Proceedings

D

Books/

Chapters/editors

E

Reports

External/ Internal

F

Oral

Presen-tations

G

Other

results


Total

ELAN

0

9

15

3

0

16

1

44ELAN (Lerarenopleiding)

N

Journal

Imp fac

3

Euclides


1

Intercultural educational journal


1

Journal of science teacher education


1

Nieuwe wiskrant


1

NVOX


1

Pedagogische Studien


1

Tijdschrift voor didactiek der B-wetenschappen


9

SUM (N * Imp fac)

0.00Scientific output 2006


Lerarenopleiding (ELAN)


Articles in Journals

Bos, A.B.H., Terlouw, C., & Pilot, A. (2006). Het effect van een sensitivering door een pretest in een interactief digitaal systeem op de verwerving van natuurwetenschappelijke begrippen in het voortgezet onderwijs. Tijdschrift voor didactiek der B-wetenschappen.

Bos, A.B.H., Terlouw, C., & Pilot, A. (2006). Het leereffect op en de leerwinst bij de peer-assessor van conventioneel en gecomputeriseerd peer-assessment in voortgezet bèta-onderwijs. Pedagogische studien.

Coenders, F.G.M., Terlouw, C., & Dijkstra, S. (2006). Assessing teachers' beliefs to facilitate the transition to a new chemistry curriculum: what do teachers want? Journal of science teacher education.

Phuong-Mai, Nguyen, Terlouw, C., & Pilot, A. (2006). Culturally appropriate pedagogy: the case of group learning in Confucian Heritage Culture's context. Intercultural educational journal, 17(1), 1-19.

Scholte, H.G.M. (2006). Technisch ontwerpen: ook bij scheikunde. NVOX, 31(10), 489-490.

Verhoef, N.C. (2006). De integraal, dat is de oppervlakte toch? Euclides, 81(7), 342-346.

Verhoef, N.C. (2006). Math Match: aansluitingsmodule voor Wiskunde, bijspijkeren van ontbrekende dan wel weggezakte noodzakelijk wiskundig - technische vaardigheden. Euclides.

Verhoef, N.C. (2006). Meer drama in het wiskundeonderwijs. Nieuwe wiskrant, 26(2), 11-16.

Verhoef, N.C. (2006). Wiskunde in Wetenschap, visie op een domein in Wiskunde D. Euclides.


Book - monography - editorial book

Hout, H. van, Dam, G. ten, Mirande, M., Terlouw, C., & Willems, J. (2006). Vernieuwing in het hoger onderwijs. Onderwijskundig Handboek. Assen: Van Gorcum.


Book Parts or Chapters

Diepen, N.M. van, & Terlouw, C. (2006). How to build enhanced ICT skills; Information skills. In Handbook Methodology enhanced ICT skills (Report European I*TEACH project.). I*TEACH.

Terlouw, C. (2006). Innovatie en besturen: uitdagingen voor instituten van hoger onderwijs en overheid. In H. van Hout, G. ten Dam, M. Mirande, C. Terlouw, & J. Willems (Eds.), Vernieuwing in het hoger onderwijs. Onderwijskundig Handboek. Assen: Van Gorcum.


Review book

Verhoef, N.C. (2006). Wat a is dat kun je niet weten [Bespreking van het boek Wat a is, dat kun je niet weten. Een pleidooi voor betekenisvolle algebra op school..]. Nieuw arch. wiskd., 7(3).


Conference proceedings

Baumer, J.A., & Terlouw, C. (2006). Implementation of the Science project T.E.A.M.. In G. Nickmans, M. Bosmans, & L. Brants (Eds.), Improving Quality in Teaching and Learning: Developmental Work and Implementation Challenges. Leuven: University of Leuven.

Bos, A.B.H., Terlouw, C., & Pilot, A. (2006). Het leereffect op de assessor van conventioneel en gecomputeriseerd Peer Assessment in voortgezet bèta-onderwijs. In J. Beishuizen (Ed.), Samen kennis ontwikkelen. Proceedings ORD 2006 . Amsterdam.

Coenders, F.G.M., Terlouw, C., & Dijkstra, S. (2006). Het veranderen van opvattingen van chemiedocenten door participatie in een ontwikkelnetwerk. In J. Beishuizen (Ed.), Samen kennis ontwikkelen. Proceedings ORD 2006 .

Jeliazkova, M.I., & Diepen, N.M. van (2006). Use of Qmethod as a tool for practical research and discussion of controversial issues. In G. Nickmans, M. Bosmans, & L. Brants (Eds.), Improving Quality in Teaching and Learning: Developmental Work and Implementation Challenges . Leuven.

Phuong Nguyen, M., Terlouw, C., & Pilot, A. (2006). A culturally appropiate model for cooperative learning. In VET & CULTURE Conference-Divergence and Convergence in Education and Work. . Gilleje (Denmark).

Phuong Nguyen, M., Terlouw, C., & Pilot, A. (2007). Cooperative learning: Instructional design princiles for Asian learners. The case of Viet Nam. In J. Beishuizen (Ed.), Samen kennis ontwikkelen. Proceedings ORD 2006. Amsterdam.

Phuong Nguyen, M., Terlouw, C., & Pilot, A. (2006). Cooperative learning: Instructional principles for Asian learners. In J. Beishuizen (Ed.), Third Workshop of the EARLI-SIG Instructional Design. Heerlen.

Slettenhaar, H.K., Vaneker, C.B., Potters, H., & Poelmans, P. (2006). Een community of Learners voor beroepsvaardigheden. In J. Beishuizen (Ed.), Samen kennis ontwikkelen. Proceedings ORD 2006 . Amsterdam.

Slettenhaar, H.K., Vries, S.A. de, Beun, J., & Verwaard, S. (2006). Professionalisering met Labwerk - summary. In J. Beishuizen (Ed.), Samen kennis ontwikkelen. Proceedings ORD 2006 . Amsterdam.

Slettenhaar, H.K., Vries, S.A. de, Beun, J., & Verwaard, S. (2006). Professionalisering met Labwerk. In J. Beishuizen (Ed.), Samen kennis ontwikkelen. Proceedings ORD 2006 . Amsterdam.

Slettenhaar, H.K., Vries, S.A. de, Beun, J., & Verwaard, S. (2006). Professionalising in Lab platforms. In G. Nickmans, M. Bosmans, & L. Brants (Eds.), Improving Quality in Teaching and Learning: Developmental Work and Implementation Challenges. Leuven.

Terlouw, C., Florijn, M.E., & Blume-Bos, A. (2006). LinX College; a better transition from secondary education to tertiary education University of Twente. In G. Nickmans, M. Bosmans, & L. Brants (Eds.), Improving Quality in Teaching and Learning: Developmental Work and Implementation Challenges. Leuven.

Verhoef, N.C., Terlouw, C., & Broekman, H.G.B. (2007). A Community of Learners (CoL) as a training environment for mathematical teachers. In PME 31 Conference Book.

Verhoef, N.C., & Terlouw, C. (2006). Training Mathematics teachers in a Communicty of Learners (CoL). In CERME 5 Conference Book.

Verhoef, N.C., & Terlouw, C. (2006). Vakdidactiek wiskunde in een CoL. In J. Beishuizen (Ed.), Samen kennis ontwikkelen. Proceedings ORD 2006 .


Internal report

Baumer, J.A., & Terlouw, C. (2006). Evaluatie van het TEAM-project. ELAN2.

Florijn, M.E. (2006). Evaluatierapport Keuzedagen. ELAN2.

Florijn, M.E. (2006). Evaluatierapport masterclasses 2006. ELAN2.

Slettenhaar, H.K., & Vries, S.A. de (2006). DeResA: a DEsign RESearch Approach. ELAN2.

Slettenhaar, H.K., Vries, S.A. de, Beun, J., & Verwaard, S. (2006). Professionalising teachers for implementing web based working spaces. ELAN2.

Terlouw, C. (2006). Evaluatie van 2Teach. ELAN2.


Oral presentations

Carelsen, F.J., & Coenders, F.G.M. (2006, april 11). Scheikunde: 3xO. Nijmegen, studiedag voor scheikundedocenten op 11 april 2006, Radboud Universiteit Nijmegen.

Diepen, N.M. van (2006, juli 20). ICT-enhanced skills. Iasi, Roemenia, I-Teach meeting.

Diepen, N.M. van (2006, februari 21). Informatica in het VO. Het examenprogramma en aanzetten voor vakdidactisch onderzoek. Enschede, Colloquium ELAN.

Diepen, N.M. van (2006, juli 21). Information skills. Iasi, Roemenia, I-TEach meeting.

Diepen, N.M. van (2006, november 22). Eerstegraads lerarenopleiding Informatica van start. Lunteren, I&I 16e Conferentie Plug and Play.

Florijn, M.E., & Terlouw, C. (2006, februari 01). LINX-College: aansluiting tussen vo en wo. Amersfoort, conferentie 'Beter Beta bij Voorbeeld' van Platform b驨ta & Techniek.

Scholte, H.G.M., & Beurs, C. de (2006, april 11). Ontwerpen voor duurzaamheid. Nijmegen, Conferentie voor scheikundeleraren.

Scholte, H.G.M. (2006, november 04). Technisch ontwerpen: ook bij scheikunde een sterke leeromgeving. Zeist, Woudschoten Chemie conferentie.

Terlouw, C. (2006, april 15). Doorlopende leerlijnen en leerwegen. Enschede, Conferentie Universumscholen.

Terlouw, C. (2006, december 15). Innovation and Teacher Training. Enschede, CHEPS Russian Seminar.

Terlouw, C. (2006, september 29). Integratie in de master Science Education & Communication. Delft, TULO-conferentie.

Verhoef, N.C. (2006, december 12). Modelleren in de lespraktijk (wiskunde D). Delft, scholing wiskundedocenten onder verantwoordelijkheid van de Technische Universiteit Delft.

Verhoef, N.C. (2006, december 15). Wiskunde in wetenschap. Utrecht, studiedag wiskundedocenten onder verantwoordelijkheid van het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht.

Verhoef, N.C. (2006, april 12). Maak er maar een drama van. Enschede - faculteit EWI, jaarlijkse studiedag voor wiskundedocenten onder verantwoordelijkheid van EWI.

Verhoef, N.C. (2006, september 25). Mathematische fysica op school. Enschede, Studiedag voor wiskundedocenten onder verantwoordelijkheid van EWI.

Vries, S.A. de, Slettenhaar, H.K., & De Diana, I.P.F. (2006, juni 26). Dynamics of a networked lab platform: service tracking as a design research approach. Enschede, Symposium digital communities for global education.


Relevant functions

Diepen, N.M. van (periode: 2006 t/m 2006). member international board of reviewers Functie bij: Journal of Information Technology Education.

Kramers-Pals, H. (periode: 2006 t/m 2006). adjunct hoofdredacteur NVOX Functie bij: NVOX.

Slettenhaar, H.K. (periode: 2006 t/m 2006). Referee voor projectaanvragen Functie bij: SANPAD.

Terlouw, C. (periode: 2006 t/m 2006). Lid accreditatiecommissie WO-Informatiekunde. Functie bij: Accreditatiecommissie WO-Informatiekunde.

Terlouw, C. (periode: 2006 t/m 2006). Referee voor EARLI 2007 proposals. Functie bij: EARLI 2007.

Terlouw, C. (periode: 2006 t/m 2006). Onderwijskundig adviseur Euregionaal Centrum voor Joodse Geschiedenis & Cultuur Functie bij: ECJGC.

Terlouw, C. (periode: 2006 t/m 2006). Secretaris LINX-stuurgroep Functie bij: Linx - Saxion Hogeschool.

Terlouw, C. (periode: 2006 t/m 2006). Lid proefaccreditatiecommissie EDDM, Biomedische Technologie, Gezondheidswetenschappen en (internationaal) ICT. Functie bij: proefaccreditatiecie.

Terlouw, C. (periode: 2006 t/m 2006). lid namens UT van begeleidingsgroep Saxion Hogescholen lectoraat 'aansluiting vo-ho' Functie bij: Saxion Hogescholen.

Terlouw, C. (periode: 2006 t/m 2006). Lid stuurgroep 'Opleiden in de school' Functie bij: Stichting Carmel College.

Terlouw, C. (periode: 2006 t/m 2006). Lid DB van stuurgroep Euregionale T.E.A.M. project Functie bij: T.E.A.M. project - Universiteit Twente.

Terlouw, C. (periode: 2006 t/m 2006). namens UT lid van bestuur TechnoCentrum Twente Functie bij: TechnoCentrum Twente.

Terlouw, C. (periode: 2006 t/m 2006). namens UT lid omgevingsraad Functie bij: Twents Carmel College.

Terlouw, C. (periode: 2006 t/m 2006). voorzitter TULO-stuurgroep Functie bij: Universiteit Twente.

Terlouw, C. (periode: 2006 t/m 2006). Begeleider TOP-plaats in ELAN Functie bij: Universiteit Twente.

Terlouw, C. (periode: 2006 t/m 2006). Referee Wetenschapscommunicatie jaarboek. Functie bij: xx.

Terlouw, C. (periode: 2006 t/m 2006). Referee Wetenschapscommunicatie jaarboek. Functie bij: xx.

Verhoef, N.C. (periode: 2006 t/m 2006). Referee voor CERME-congresbijdragen Functie bij: CERME.

Verhoef, N.C. (periode: 2006 t/m 2006). Referee voor NWO-subsidieaanvragen Functie bij: NWO.Research contribution personnel

Lerarenopleiding (ELAN)


2006, 1-st funding stream.

Name

Rank

Appoint­ment size

appointment period

Input

fte/y

Start

End

Coenders, drs. F.G.M.

Vakdi­dacticus

24.00

01-01-2006

31-12-2006

0,20

Florijn, drs. M.E.

MOZ

38.00

01-01-2006

31-12-2006

0,20

Slettenhaar, dr. ir. H.K.

UD

24.00

01-01-2006

31-12-2006

0,10

Terlouw, dr. C.

DIR.

38.00

01-01-2006

31-12-2006

0,20

Verhoef, dr. N.C.

UD

32.00

01-01-2006

31-12-2006

0,20


1 Research Structure of the Faculty

Organisatie-structuur

Onderzoeksstructuur leerstoelen

Leerstoelnaam

Leerstoelcode

Code Onderzoeksprogramma leerstoel/ (Engelse) naam programma

Onderzoeksproject, code, naam

(code wordt voorafgegaan door 400-)

Lerarenopleiding

25000029

UT-GW-ELAN

Onderwijsontwikkeling en Didactiek

Instructional Design and Didactics

29/0 ELAN Algemeen

29/1 Vakdidactiek

29/2 Professionalisering docenten

29/3 Aansluiting VO-HO