Wetenschappelijke output 2005Chair

A

Disser-tations

B

Journal articles

C

Conference

Proceedings

D

Books/

Chapters/editors

E

Reports

External/ Internal

F

Oral

Presen-tations

G

Other

results


Total

ELAN

0

7

10

1

0

4

3

25ELAN (Lerarenopleiding)

N

Journal

Imp fac

1

Asia Europe journal


1

Impuls


1

Intercultural educational journal


3

NVOX


1

Tijdschrift voor didactiek der B-wetenschappen


7

SUM (N * Imp fac)

0.00


Lerarenopleiding (ELAN)


Articles in journals

Carelsen, F.J., & Elferink, J.W. (2005). ANW met een (buiten)land luchtje. NVOX, 30(2), 65-67.

Carelsen, F.J., & Lensink, H. (2005). Mens en Natuur binnen Slash 21. Impuls, 13(1), 29-32.

Carelsen, F.J., & Schoen, L. (2005). Science Across the World in beweging (1). NVOX, 30(9), 518.

Carelsen, F.J., Driessen, H., & Kruger, J. (2005). Varianten voor ANW vanaf 2007. NVOX, 30(10), 532-536.

Phuong Nguyen, M., Terlouw, C., & Pilot, A. (2005). Cooperative learning vs. Confucian Heritage Culture's Collectivism. Asia Europe journal, 3(3), 403-419.

Phuong Nguyen, M., Terlouw, C., & Pilot, A. (2005). Culturally appropiate pedagogy. The case of group learning in a Confucian Heritage Culture context. Intercultural educational journal.

Terlouw, C., Kramers-Pals, H., & Pilot, A. (2005). Over het leren aanpakken van eindexamenopgaven bij scheikunde in het voortgezet onderwijs. Tijdschrift voor didactiek der B-wetenschappen, 21(2), 107-144.


Book Parts or Chapters

Slotman, K., Fisser, P.H.G., Gulmans, M., Braspenning, C., Logtenberg, H., & Veen, J.T. van der (2005). Digitaal portfolio. De hype voorbij of optimisme met grenzen? In E-learning Research Reeks no. 6. SURF.


Conference proceedings

Bos, A.B.H., Terlouw, C., & Kramers-Pals, H. (2005). Met ICT gevoelig maken voor het leren van bétabegrippen. In M. Valcke, K. de Cock, D. Gombier, & R. vanderLinde (Eds.), Proceedings van de 32e Onderwijs Research Dagen 2005. (pp. 598-603). Gent: Universiteit van Gent.

Carelsen, F.J., & Coenders, F.G.M. (2005). Scheikunde: 3xO. In Woudschotenconferentie . Utrecht: Universiteit Utrecht.

Coenders, F.G.M. (2005). Chemical Egg Races. In TOA Dag . Enschede: Universiteit Twente.

Coenders, F.G.M., Terlouw, C., & Dijkstra, S. (2005). Het veranderen van opvattingen van chemiedocenten door participatie in een ontwikkelnetwerk. In Proceedings ORD 2005 .

Florijn, M.E., Blume-Bos, A., & Terlouw, C. (2005). De rol van een studieorientatie-activiteit in het studiekeuzeproces van vwo-leerlingen. In M. Valcke, K. de Cock, D. Gombier, & R. vanderLinde (Eds.), Proceedings van de 32e Onderwijs Research Dagen 2005. (pp. 210-212). Gent: Universiteit van Gent.

Florijn, M.E., Blume-Bos, A., & Terlouw, C. (2005). De rol van een studieorientatieactiviteit in het studiekeuzeproces van vwo-leerlingen. In Proceedings ORD 2005 .

Phuong Nguyen, M., Terlouw, C., & Pilot, A. (2005). Designing instruction for co-operative learning in countries with a Confucian Heritage Cultural background. In M. Valcke, K. de Cock, D. Gombier, & R. vanderLinde (Eds.), Proceedings van de 32e Onderwijs Research Dagen 2005. (pp. 161-163). Gent: Universiteit van Gent.

Terlouw, C., & Goedhart, M. (2005). ICT-gebruik in béta-vakken. In M. Valcke, K. de Cock, D. Gombier, & R. vanderLinde (Eds.), Proceedings van de 32e Onderwijs Research Dagen 2005. (pp. 592-594). Gent: Universiteit van Gent.

Verhoef, N.C., Terlouw, C., & Coenders, F.G.M. (2005). Een webomgeving voor begripsontwikkeling in het wiskundeonderwijs. In M. Valcke, K. de Cock, D. Gombier, & R. vanderLinde (Eds.), Proceedings van de 32e Onderwijs Research Dagen 2005. (pp. 594-596). Gent: Universiteit van Gent.

Vermaat, J.H., Dijkstra, S., & Kramers-Pals, H. (2005). Scheikundige begripsontwikkeling door het gebruik van computeranimaties. In M. Valcke, K. de Cock, D. Gombier, & R. vanderLinde (Eds.), Proceedings van de 32e Onderwijs Research Dagen 2005. (pp. 596-598). Gent: Universiteit van Gent.


Oral presentations

Veen, J.T. van der (2005, maart 15). E-learning trends 2004+. Eindhoven, Innovatium-2005.

Veen, J.T. van der (2005, maart 24). ICT in het onderwijs: "van pionieren naar integratie'. Hengelo, studiedag OSG-Hengelo.

Veen, J.T. van der (2005, juni 14). Strategy & Implementation of E-learning. Maputo, Mozambique., werkbezoek aan de Universidade Eduardo Mondlane, Faculdade de Educacío.

Veen, J.T. van der (2005, oktober 27). TeleTOP@UT. Utrecht, Gebruikersdag TeleTOP.


Other results

Terlouw, C. (2005). The effectiveness of Instructional Design cycles. A case study. 11th EARLI Conference: Nicosia, Cyprus (2005, augustus 23 - 2005, augustus 27).

Verhoef, N.C., & Broekman, H.G.B. (2005). A process of abstraction by representations of concepts. 29th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education.: Melbourne, Australia.

Verhoef, N.C., Broekman, H.G.B., & Terlouw, C. (2005). Begripsontwikkeling in het wiskundeonderwijs. ORD 2005: Gent, Belgie (2005, mei 31 - 2005, juni 01).


Relevant functions

Kramers-Pals, H. (periode: 2005 t/m 2005). adjunct hoofdredacteurschap NVOX Functie bij : NVOX.

Verhoef, N.C. (periode: 2005 t/m 2005). Onderzoek naar begripsontwikkeling en probleemoplosssen in het wiskundeonderwijs (meetkunde in Euregioverband, en algebra i.s.m. ILS Nijmegen). Functie bij : Euregio en ILS te Nijmegen.


Lerarenopleiding (ELAN)


2005, 1-st funding stream.

Name

Rank

appointment size

appointment period

Input

fte/y

Start

End

Coenders, drs. F.G.M.

Vak-

didacticus

24.00

01-01-2005

31-12-2005

0,20

Florijn, drs. M.E.

MOZ

38.00

01-01-2005

31-12-2005

0,10

Slettenhaar, dr. ir. H.K.

UD

24.00

01-01-2005

31-12-2005

0,10

Terlouw, dr. C.

DIR.

38.00

01-01-2005

31-12-2005

0,20

Verhoef, dr. N.C.

UD

32.00

01-01-2005

31-12-2005

0,20


Research Structure

Organisatie-structuur

Onderzoeksstructuur leerstoelen

Leerstoelnaam

Leerstoelcode

Code Onderzoeksprogramma leerstoel/ (Engelse) naam programma

Onderzoeksproject, code, naam

(code wordt voorafgegaan door 400-)

Lerarenopleiding


25000029

UT-GW-ELAN

Onderwijsontwikkeling en Didactiek

Instructional Design and Didactics

29/0 ELAN Algemeen

29/1 Vakdidactiek

29/2 Opleidingsdidactiek