News

Lerarencongres 2017

Promotietraject Intuïtieve Pedagogische Tact krijgt podium

Gerbert Sipman is docent pedagogiek aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en promoveert aan de Universiteit Twente/Open Universiteit. Op vrijdag 6 oktober mocht zijn trainingstraject (dat onderdeel is van het promotieonderzoek) zowel letterlijk als figuurlijk het podium delen met Koningin Maxima tijdens het Lerarencongres 2017. Zij was aanwezig bij de plenaire afsluiting van de eerste dag van het congres, waarbij één van de trainers binnen het promotieonderzoek werd geïnterviewd over de Training Intuïtieve Pedagogische Tact (TIPT).

Pedagogische tact is de kwaliteit van leraren om in het moment te kunnen reageren op complexe onderwijssituaties. Het onderzoek van Gerbert tracht inzicht te bieden in hoe de pedagogische tact van leraren versterkt kan worden. Hierbij staat de intuïtie als motor voor pedagogische tact centraal. Terwijl het meeste wetenschappelijke onderzoek zich richt op de inferentiële intuïtie waarbij men uitgaat van geautomatiseerde denkprocessen, schenkt dit onderzoek specifiek aandacht aan de holistische intuïtie, die voorbij gaat aan cognitieve processen. De TIPT richt zich op het verhogen van het intuïtief bewustzijn, persoonlijke ontwikkeling en inzicht in gedrag en is gebaseerd op een systemische benadering.

De training is ondertussen getest in twaalf groepen leraren Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en Hoger Beroeps Onderwijs. Tijdens de afsluiting van het Lerarencongres 2017 stond één van deze twaalf groepen centraal. Het Citadel College in Nijmegen gaf Renske van Wezel (docent Engels op het Citadel College en TIPT-trainer) en Gerbert de ruimte om een deel van het VMBO onderbouwteam te trainen. De resultaten waren dusdanig positief dat de directie van het Citadel College heeft gevraagd om een vervolg op de TIPT en men heeft nu ook het bovenbouwteam van het VMBO heeft uitgenodigd om deel te nemen aan de TIPT.

Het traject op het Citadel College is mede gesubsidieerd vanuit het Leraar Ontwikkel Fonds (LOF) en is daarom op de ‘oogstmarkt’ gepresenteerd (foto 1). Renske werd daarnaast tijdens de plenaire afsluiting voor een volle zaal met leraren en met Koningin Maxima als toehoorder geïnterviewd over dit onderwijsinitiatief. Uit de vele LOF-trajecten is juist dit traject gekozen om podium te geven in het kader van onderwijsvernieuwing. Het verhaal werd met een luid applaus ontvangen en bij de borrel na de plenaire afsluiting hebben ook verschillende mensen uit het onderwijs contact gezocht om meer te proeven van de inspiratie die zij in het verhaal hadden gevoeld. Natuurlijk was er ook tijd voor een foto met Koningin Maxima (foto 2).            

   Foto 1                                                       Foto 2