Symposium: Onderzoek en praktijk over formatief toetsen: Inzichten vanuit Nederland en Belgie (door Wilma Kippers)

Naam auteurs

Bijdrage 1: Jet Verbeeten, Kim Schildkamp, Wilma Kippers (Universiteit Twente)

Bijdrage 2: Gerdineke van Silfhout, Bas Trimbos (SLO, Expertisecentrum Leerplanontwikkeling)

Bijdrage 3: Kristin van Lommel, Roos, Van Gasse, Jan Vanhoof, Peter Van Petegem (Universiteit Antwerpen)

Bijdrage 4: Wilma Kippers, Cindy Poortman, Kim Schildkamp, Adrie Visscher (Universiteit Twente)

Samenvatting

Formatief toetsen hangt samen met het onderwijscurriculum. In dit symposium gaan we in op twee vormen van formatief toetsen: assessment for learning en datagebruik. In een onderzoek van de Universiteit Twente is een observatie-instrument ontwikkeld om het gebruik van assessment for learning in de klas te meten. Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) heeft in een 3-jarige pilot samen met docenten assessment for learning geïmplementeerd in de lespraktijk. Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen hebben de kwaliteit van het oordeel van leerkrachten over de competenties van leerlingen onderzocht. In een onderzoek van de Universiteit Twente is gemeten welke kennis en vaardigheden docenten en schoolleiders hebben opgedaan door het werken met de datateam® methode. Dit symposium brengt verschillende invalshoeken en inzichten over formatief toetsen samen.

Naam voorzitter

René Kneyber (Oosterlicht College; Onderwijsraad; Trouw)

Naam referent

Dominique Sluijsmans (Zuyd Hogeschool)

Waar?

Parallelsessie 4, donderdagochtend 11.00 -12.30u, locatie D.013